Normal

Milliontap etter valutasmell

Sparebanken Sør har tvunget kunder til å ta store tap som følge av valutalån. For mange har boliglånet gjerne økt med én million, sier banksjef.

Sparebanken Sør

For noen år siden tok mange kunder i Sparebanken Sør opp valutalån. En del angrer i dag.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det har blitt et mareritt for mange familer som har boliglånet i utenlandsk valuta, sier banksjef i Sparebanken Sør Kjell Omland.

Kjell Omland

Vi har det siste året tvunget flere kunder til å gå ut av valutalånet, etter at det kan ha steget med en million, sier banksjef i Sparebanken SØr, Kjell Omland.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Folk kan ha kjøpt et hus til 3-4 millioner, og så har lånet kanskje økt med én million istedet for at de får nedbetalt.

– Lånet øker mer og mer, og kundene har kanskje kommet til oss med mer pant i huset, eller pant i hytta, og sagt at de har råd til å sitte med dette. Men det er klart det er tungt for dem.

150 kunder med valutalån

Valutalån var svært populært for noen år siden. Folk satte huslånet i japanske yen, sveitsiske franc eller amerikanske dollar. Renta var lavere enn den norske, og den norske krona var sterk. Det var penger å spare, og flere fikk en fin gevinst.

De siste årene har situasjonen endre seg til høyere utenlandsk rente og svak norsk krone.

Det er klart mange er fortvila når boliglånet har steget med én million.

Kjell Omland, banksjef

Men ifølge Omland er det fremdeles en del som håper på bedre tider, mens boliglånet bare stiger:

– I Sparebanken Sør sitter nå 150 kunder igjen med tilsammen 360 millioner kroner i valutalån, sier Omland.

De to siste årene har banken halvert antallet kunder som har boliglånet i utenlandsk valuta. De som fremdeles ikke har gått ut av dette, må se på at lånet bare øker, sier Omland.

Mange er tvunget til å ta tapet

Banken har nå tvunget flere kunder ut av lånene fordi de ikke lenger har nok sikkerhet. Mange har lidd store tap, men Omland sier banken er i sin fulle rett:

– Vi har full mulighet til å stoppe når lånet stiger over et visst nivå. Det er i kontrakten.

Han sier det ikke nytter å vente på bedre tider:

– Ingenting tilsier at dette snur. Men det er klart mange er fortvila når boliglånet har steget med én million.

Omland sier mange fikk en skikkelig knekk da den sveitsiske francen steg med 30 prosent nærmest over natta.

Tilbyr ikke lenger valutalån

Spareskillingsbanken i Kristiansand opplyser at bare noen få av deres kunder sitter med valutalån.

– Dette er lån som er tatt opp for en stund siden og mange har nok som følge av kronesvekkelsen de siste årene fått økt gjelda si mot norske kroner, sier assisterende banksjef Arild Hobbesland.

Han opplyser at de ikke er en valutabank, men har skaffet slike lån til kunder med god sikkerhet og et sterkt ønske om produktet.

– Mange ønsker nok å sitte gjennom disse tidene i håp om at den norske krona skal styrke seg.

Sparebanken Sør har nå sluttet å tilby valutalån til kundene.