NRK Meny
Normal

Millionstøtte til senter for voldsutsatte barn

Stine Sofies Stiftelses nye senter for voldsutsatte barn får 15 millioner kroner av staten til oppstart og drift i år.

Byggingen på utearealene starter til høsten

Her skal det etableres et senter for voldsutsatte barn. Nå har Stine Sofies Stiftelse fått 15 millioner kroner fra staten til drift og oppstart i år.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Stiftelsen jobber med å bygge et senter for voldsutsatte barn og søkte om 15 millioner kroner fra barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Nå er tildelingen kommet fra direktoratet, bekrefter leder av familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg.

Stortingsrepresentanten fra Aust-Agder Høyer er svært fornøyd med at stiftelsen nå får penger til drift og oppstart i år.

– Det er en veldig anerkjennelse av det arbeidet som stiftelsen gjør og det senteret som nå etableres. Det er et stort behov for senteret. Det er en anerkjennelse om at dette er et arbeid som skal prioriteres framover, sier Harberg til NRK.

Sven Harberg

Stortingsrepresentant Svein Harberg mener den statlige støtten er en anerkjennelse av arbeidet som Stine Sofies Stiftelse gjør.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

I fjor fikk Stine Sofies Stiftelse 10 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen.

Forutsetter statlig støtte

Harberg, som leder Stortingets familie- og kulturkomite, mener at den økonomiske støtten forplikter også framover.

– Vi ser det sånn at når stiftelsen får så mange penger som er satt av til dette arbeidet, så skal senteret opp og gå. Da forplikter det for videre støtte. Vi forutsetter videre støtte, sier Harberg.

Men det kan bli en dialog mellom stiftelsen, politikere og departementet om hvordan og hvor mye det er snakk om framover.

– Det var en seier for oss å få på plass ekstra penger til denne typen virksomhet i budsjettet, og når vi nå ser at det aller meste av potten går til senteret i Grimstad opplever vi å ha fått full aksept for det viktige arbeidet Stine Sofies Stiftelse driver, mener stortingsrepresentant Åse Michalsen fra Vest-Agder Fremskrittsparti.