Millionstøtte til rydding i sjøen

Et firma i Lillesand får millionstøtte fra Miljøverndepartementet til et prosjekt for rydding av tapte fiskeredskaper på sjøbunnen i Raet Nasjonalpark. Målet er å hente opp blant annet gamle teiner.

Et firma i Lillesand får millionstøtte fra Miljøverndepartementet til et prosjekt for rydding av tapte fiskeredskaper på sjøbunnen i Raet Nasjonalpark. Målet er å hente opp blant annet gamle teiner. Metoden som benyttes vekker oppsikt.