Hopp til innhold

Vil koste millioner å få DAB i tunnelene

Det vil koste 31 millioner kroner å få digitalradiosignaler (DAB) i alle veitunnelene i vegvesenets region sør som omfatter Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. Det viser et notat fra Statens vegvesen som NRK har fått tilgang til.

Baneheitunnelen

Det er kostbart å få DAB-signal i alle tunnelene, men dette er nødvendig for å øke sikkerheten, mener Statens vegvesen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Statens vegvesen har sett på behovet og kostnadene ved å innføre DAB-signaler i alle tunnelene i region sør.

I tillegg til prislappen på 31 millioner kroner kommer et påslag på mellom 3–5 prosent for kostnader tilknyttet arbeidsvarsling, trafikkstyring, stengning av tunnelene under monteringsarbeid, og reise og diett for dem som skal montere utstyret.

Bare i Agder-fylkene vil det koste nærmere 13,5 millioner kroner å få DAB-signalet i tunnelene slik at bilistene kan høre digitalradio i bilen.

Et "spleiselag"

Statens vegvesen legger opp til at det hele skal bli et "spleiselag" mellom flere ulike aktører.

Vegvesenet ønsker at utgiftene fordeles mellom Vegdirektoratet, fylkeskommunene og de offentlige-private veiselskapene (OPS) som drifter flere veistrekninger i regionen.

De respektive vegavdelingene til Statens vegvesen i fylkene har nå fått beskjed om å avklare en fordeling av kostnadene med de ulike partene.

Fylkeskommunene må til sammen bidra med nærmere 10 millioner kroner i prosjektet, og Statens vegvesen avventer nå en tilbakemelding fra fylkeskommunene og OPS-selskapene på kostnadsdelingen.

Viktig for sikkerheten

Egil Grønskei

Egil Grønskei i Statens vegvesen sier DAB i tunneler er viktig for å øke sikkerheten.

Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Koordinator for tunnelforvaltere i Statens vegvesen region sør, Egil Grønskei, sier til NRK at det er viktig for sikkerheten å få digitalt radiosignal i tunnelene.

Han sier dette vil øke mulighetene for vegvesenet til å kunne gi enveis beskjeder til bilistene via bilradioen.

– Dette vil være med å øke sikkerheten for trafikantene i tunneler. For oss er det ikke viktig at bilistene skal få høre radiosendinger i bilen i tunnelene. Det er uinteressant for oss. Det viktige for oss er at veitrafikksentralen kan bryte inn på alle kanaler og gi beskjed om farlige forhold og informere trafikantene slik at de får beskjed om å roe seg ned eller rømme tunnelen dersom noe har skjedd, sier Grønskei.

– Dette vil koste 31 millioner kroner. Hva er årsaken til at dette blir så dyrt?

– Den høye summen skyldes at det er veldig mange tunneler i regionen. Og dette er prisen på teknisk utstyr som skal inn for å kunne klare å formidle radio i tunnelene. Disse prisene er det Vegdirektoratet som har beregnet, sier han.

– Dere ønsker nå et økonomisk spleiselag for å få dette til. Er det uproblematisk?

– Eierskapet til alle fylkesveitunneler er overført til fylkeskommunene, og de skal betale prisen for å drifte tunnelene. Det samme gjelder OPS-selskapene som drifter strekninger på E18 og E39. Det er de som skal ha både inntekter og utgifter på driften. Dette er ikke et spleiselag, men en fordeling av kostnader, sier Grønskei.

– Fylkeskommunene i hele regionen må bidra med nærmere 10 millioner kroner. Regner du med at fylkeskommunene betaler regningen når den kommer på bordet?

– Ja, jeg regner med det. Dette er en teknologisk utvikling når vi nå skal gå over fra radio på FM-nettet til DAB. FM-systemet vil bli lagt ned fra 2017, og det regner jeg med at fylkene forstår og ønsker å være med på, sier han.

Skeptisk

Rune Hagestrand

Rune Hagestrand (H) er skeptisk til å bruke fylkeskommunale penger på DAB i tunneler.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Leder i samferdsels- og miljøkomiteen i Aust-Agder, Stein Rune Hagestrand (H), sier til NRK at han mener DAB-utbygging i tunnelene bør være en statlig oppgave å finansiere.

Han er skeptisk til at man skal bruke fylkeskommunale midler på en slik utbygging.

– Det bør være en statlig oppgave å sørge for slik infrastruktur. Men vi må selvsagt ta en diskusjon på dette. Hvis hele prosjektet står og faller på fylkeskommunal pengestøtte, så må vi nøye vurdere saken. Vi kan jo ikke stanse utviklingen, sier Hagestrand.

Han tror diskusjonen om fylkeskommunale økonomiske bidrag til DAB-utbyggingen i tunneler vil bli en prinsippdiskusjon, siden dette spørsmålet vedrører alle fylkeskommunene.

– Dette vil bli en diskusjon på fylkesordførernivå hvor fylkeskommunene i fellesskap må bli enige om hva de skal gjøre og hvordan de skal forholde seg, sier han.

Her er prisoversikten:

Buskerud:

  • Totalt 3.537.500,- (Fordelt på Vegdirektoratet 2.775.000,-, fylkeskommunen 450.000,- og Drammen kommune 312.500,-)

Vestfold:

  • Totalt 6.300.000,- (Fordelt på Vegdirektoratet 5.425.000,- og fylkeskommunen 875.000,-)

Telemark:

  • Totalt 7.687.500,- (Fordelt på Vegdirektoratet 3.912.500,- og fylkeskommunen 3.775.000,-)

Aust-Agder:

  • Totalt 3.587.500,- (Fordelt på Vegdirektoratet 875.000,-, fylkeskommunen 875.000,- og OPS-E18 1.837.500,-)

Vest-Agder:

  • Totalt 9.887.500,- (Fordelt på Vegdirektoratet 4.033.333,-, fylkeskommunen 4.016.667,- og OPS-E39 1.837.500,-)