Millioner å spare på en storkommune i Setesdal

De fire kommunene i Setesdal kan spare 40 millioner kroner årlig i administrasjonskostnader dersom de slår seg sammen. Det viser en fersk utredning fra analyseselskapet Oxford Research.

Setesdal

6 bautaer er oppført mellom Hirtshals i Danmark og Bjåen i Setesdal. Bautaene er 5 meter høye og skal vise turistene veien til Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er Setesdal regionråd som har bedt om analyserapporten.

Men på tross av store økonomiske innsparinger i administrasjonskostnader, så er det få som ønsker sammenslåtte kommuner i Setesdal.

En stor sammenslått kommune vil få cirka 7000 innbyggere.

Færre stillinger og samlokalisering

Tarald Myrum

Ordfører i Valle Tarald Myrum er leder i Setesdal regionråd og har bestilt konsekvensrapporten om sammenslåing av kommuner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I analyserapporten går det frem at innsparingen på 40 millioner kroner forutsetter at kostnadene i den nye kommunen blir på nivå med gjennomsnittet for liknende kommuner, og at administrative tjenester samlokaliseres.

Det gjøres også klart at blir nødvendig å redusere antallet kommunale stillinger og samlokalisere administrasjonene for å spare 40 millioner kroner.

«Det er derfor lite sannsynlig at innsparingen vil bli så stor, i det minste på kort sikt», heter det i utredningen.

Tre alternativer

Oxford Research har utredet tre fremtidige muligheter for kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes.

Den ene muligheten er at alle kommunene slår seg sammen.

Den andre muligheten er at de tre "øverste" kommunene slår seg sammen og at Evje og Hornnes kommune fortsetter som egen kommune.

Det siste alternativet forutsetter at kommunene fortsetter som i dag.

Liten støtte

«Det er få som støtter kommunesammenslåing i Setesdal. Det store flertallet blant dem vi har snakket med ønsker at dagens kommunegrenser skal bestå. Modellen med økt interkommunalt samarbeid er den klart foretrukne modellen», står det i rapporten.

Politiske og administrative ledere i regionen er enige om at befolkningsutviklingen er den største utfordringen i regionen.

De fleste er enige om at det er behov for å få til en positiv endring i regionen ved å skape nye arbeidsplasser og tiltrekke seg nye innbyggere.

Hvis de fire kommunene slår seg sammen vil staten dekke engangsutgifter til sammenslåing på cirka 40 millioner kroner, samt et reformtillegg på fem millioner kroner.

Utredningen skal nå diskuteres i kommunene og politikerne i kommunestyret i Bykle blir i dag orientert om kommunereformen i et heldagsmøte.