Hopp til innhold

Million til forskning på aktivitetstilbud

Tilbudet «Aktiv på dagtid» har i tre år gitt sykemeldte, uføre og arbeidsledige i Aust-Agder fysisk aktivitet og sosialt samvær. Nå skal det forskes på effekten av tilbudet.

Kvinner som deltar på medisinsk yoga i ulike poseringer, instruktør som hilser og takker av.

Medisinsk yoga er én av flere populære aktiviteter i prosjektet «Aktiv på dagtid» på Sør Amfi i Arendal.

– Det er mange sterke historier, og deltagere som kommer til oss og forteller at de har fått et helt nytt liv, og er kommet tilbake i jobb, sier prosjektleder i Aktiv På Dagtid i Aust-Agder idrettskrets, Karete Johansen.

Karete Johansen

Deltagere kommer og forteller at de har fått et helt nytt liv, sier prosjektleder i Aktiv På Dagtid i Aust-Agder idrettskrets, Karete Johansen.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Vært til stor hjelp

Johansen forteller også at det er flere som har økt stillingsprosenten sin og at de har økt overskudd til å bety noe for familien sin og at de får det bedre med seg selv.

– Jeg har lært veldig mye om det som går på det som er i sjelen min, at det er håp og at vi skal bry oss om hverandre og inkludere hverandre, sier Elizabeth Evensen, som er en av deltagerne.

Elizsbeth Evensen og Karete Johansen

For Elizabeth Evensen (til venstre) har medisinsk yoga vært til stor hjelp.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

For henne har yogaen vært til stor hjelp.

Forsker på livskvaliteten

Agderforskning har nå fått én million kroner for å se hvilken effekt «Aktiv på dagtid» har på livskvalitet og tilbakeføring til arbeidslivet.

– Nå får vi fakta på hva prosjektet gjør med deltagerne våre og vi håper at det kan gjøre at vi kan utvide til alle kommunene i Aust-Agder, fortsetter Karete Johansen.

Kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal og Risør er med i prosjektet - og det kan bli større, for nå vil de ansvarlige at «Aktiv på dagtid» skal bli et nasjonalt prosjekt.

– Vi er i et fellesskap der vi blir glade i hverandre, og vi trenger ikke å fortelle hele historien vår, for den kan vi ha på innsiden vår, avslutter Evensen.