NRK Meny
Normal

Miljøpartiet De Grønne satser "kvinnesterkt"

I Miljøpartiet De Grønne er sju av femten ordførerkandidater på Agder kvinner. Men det er menn som inntar de fleste topplasseringene på valglistene i Aust- og Vest-Agder. Hele 75 prosent av toppkandidatene er menn.

Miljøpartiet De Grønne-button
Foto: Philip Hofgaard/NRK

I Aust-Agder er det kvinner på førsteplassen på 27 av de 100 kommunevalglistene som foreligger.

I Vest-Agder topper kvinner 30 av de 123 listene.

Null kvinnelige ordførerkandidater

Hægebostad, Bykle og Bygland er kommuner hvor det ikke er kvinner på topp på noen av listene som velgerne får å forholde seg til.

Tvedestrand utmerker seg med flest kvinnelige toppkandidater. Der har fem av åtte partier satt kvinner på øverste plass på valglistene. I Iveland er "stillingen" 50/50.

Av de ni partiene som stiller til valg i Arendal, er det bare Senterpartiet og Miljøpartiet som har satt kvinner på topp. I Grimstad er to av 12 toppkandidater kvinner, og de representerer Partiet De Kristne og Rødt.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

Ordførerkandidater i Agderfylkene - menn/kvinner

Kommune

Menn

Kvinner

Antall lister

Arendal

7

2

9

Audnedal

4

2

6

Birkenes

4

3

7

Bygland

4

0

4

Bykle

5

0

5

Evje og Hornnes

5

1

6

Farsund

8

3

11

Flekkefjord

6

2

8

Froland

6

1

7

Gjerstad

4

2

6

Grimstad

10

2

12

Hægebostad

7

0

7

Iveland

3

3

6

Kristiansand

9

4

13

Kvinesdal

4

3

7

Lillesand

6

5

9

Lindesnes

5

2

7

Lyngdal

6

3

9

Mandal

6

2

8

Marnardal

5

1

6

Risør

6

2

8

Sirdal

5

1

6

Songdalen

7

2

9

Søgne

10

1

11

Tvedestrand

3

5

8

Valle

4

1

4

Vegårshei

4

1

5

Vennesla

8

3

11

Åmli

3

1

4

Åseral

3

1

4

Mange kvinner på topp i Miljøpartiet

Ser vi på partiene, fremhever Miljøpartiet De Grønne seg med mange kvinner på topp. MDG stiller 15 lister i Agder-fylkene, og kvinner står på førsteplassen på sju av listene.

(Piratpartiet stiller liste i én kommune, og har kvinnelig toppkandidat, men stiller bare i Kristiansand).

Få kvinner på topp i Demokratene og Pensjonistpartiet

På den andre siden av skalaen finner vi Demokratene som ikke har kvinner på førsteplassen i noen av de fire kommunene hvor de stiller liste.

Partiet De Kristne og Pensjonistpartiet har også få kvinner på topp: bare én av åtte lister har en kvinne på den øverste plassen. I Fremskrittspartiet er en av fire av 24 toppkandidater kvinner.

Statsministerpartiet

I Høyre er det glissent mellom kvinnene som topper partilistene. Partiet stiller til valg i 29 kommuner i Agder-fylkene, men bare Iveland, Lindesnes, Kvinesdal, Åseral og Valle har satt kvinner på topp.

Arbeiderpartiet har kvinner øverst på åtte av 30 lister. KrF har kvinner på topp i sju av de 28 kommunene hvor de stiller til valg. Senterpartiet har kvinner øverst på ni av 30 lister.

Orførerkandidater i Agderfylkene sortert etter parti

Parti

Menn

Kvinner

Totalt

Arbeiderpartiet

22

8

30

Demokratene

4

0

4

Fremskrittspartiet

20

4

24

Høyre

24

5

29

Kristelig Folkeparti

21

7

28

Miljøpartiet De Grønne

8

7

15

Partiet De Kristne

7

1

8

Pensjonistpartiet

7

1

8

Piratpartiet

0

1

1

Rødt

4

1

5

Senterpartiet

21

9

30

Sosialistisk Venstreparti

7

5

12

Venstre

15

7

22

Bygdelister

5

1

6