Michelets kildemateriale

Bak hele romanserien til Jon Michelet, ligger et enormt dokumentasjonsarbeid. Nå skal dokumentasjonen bak bokserien til Norsk senter for krigsseilerhistorie i Kristiansand. Dagbøker, fotografier og flere tusen brev fra folk som hadde tillit til arbeidet hans, skal arkiveres.