Merker økende forskjeller

Over 40 familier står på venteliste for å bli med på en av Vest-Agder Røde Kors' sommerturer for lavinntektsfamilier i distriktet. Behovet for turene, der hele familien er med, er stort og økende, sier Marthine Tronvoll-Jørgensen.

Over 40 familier står på venteliste for å bli med på en av Vest-Agder Røde Kors' sommerturer for lavinntektsfamilier i distriktet. Behovet for turene, der hele familien er med, er stort og økende, sier Marthine Tronvoll-Jørgensen.