Hopp til innhold

Trenden snur: – Mer rus, kriminalitet og skulking blant ungdom

Etter mange år med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er trenden i ferd med å snu. Flere ungdommer drikker alkohol, røyker hasj og skulker skolen, viser undersøkelse.

Susanne Håland og elever ved Tvedestrand videregående

Russepresident ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, Susanne Håland (t.h.),lader opp til russekro og kjenner seg igjen i trenden der flere unge ruser seg igjen.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Festinga starter lenge før russetida. I en liten kommune der alle kjenner alle er det lett for ungdomsskoleelever å få tak i alkohol. Det er ingen god trend, sier Susanne Håland til NRK.

Hun er russepresident ved Tvedestrand og Åmli videregående skole. Hun kjenner seg igjen i tallene Ungdata-senteret ved OsloMet la frem i høst.

– Ny rustrend

Utviklingen de siste 10–15 årene har vært klar: mindre rus og mindre kriminalitet blant ungdom. Men de ferskeste tallene fra Ungdata viser endring.

– Andelen ungdom som drikker alkohol og som mener det gir status, øker. Samtidig øker bruken av hasj, sier leder for Ungdata-senteret ved OsloMet, Anders Bakken.

– Utviklingen skjer parallelt med andre endringer som økt grad av skulk og større mistrivsel på skolen.

Han mener det er endringer på gang etter at de unge har vært mer «skikkelige» og hatt mindre problemer knyttet til rus og kriminalitet.

– Tendensen innebærer også mer bruk av vold og økt kriminalitet blant ungdom, sier Bakken.

Anders Bakken

Etter et tiår med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er tendensen nå stigende igjen, sier leder for Ungdata-senteret ved OsloMet, Anders Bakken

– Fester på sjøen og på bygda

Tvedestrand er en av kommunene med høyere rusbruk blant unge enn landssnittet.

Opp mot 14 prosent av de spurte ungdomsskoleelevene har følt seg tydelig beruset en eller flere ganger det siste året, mot 12 prosent på landsbasis.

Ungdomskontakt Iselin Dalen er bekymret for funnene.

– Tvedestrand er ikke så stort, og selv om det finnes rusfrie alternativer, er det lett for mindreårige å havne på fester der det drikkes alkohol og røykes hasj.

NRK har snakket med flere som arbeider med barn og unge som opplever større pågang og økt bruk av hasj i kommunen.

Iselin Dalen - Ungdomskontakt, Tvedestrand

Ungdomskontakt i kommunen, Iselin Dalen er bekymret for den nye trenden og at hennes egen kommune har så høye tall.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Mer bråk og fyll

Også i Grimstad er ungdomsfylla økende. De siste helgene har flere ungdomsfester kommet ut av kontroll, forteller politistasjonssjef i byen, Terje Gundersen.

– Det er økt bruk av rusmidler og hyppigere tilfeller av bruk av GHB.

En ungdomsfest med 180 ungdommer i 16–17 års alderen kom helt ut av kontroll for et par helger siden. Det var tilløp til slåsskamper og mange mindreårige, drakk alkohol, ifølge politiet.

Sist helg var politiet på en grendehusfest med aggressive og berusede ungdom, som blant annet utførte hærverk.

– I september hadde vi et tragisk GHB-overdosetilfelle i Grimstad.

Han sier det er vanskelig å si om det som skjer er en varig trend, men understreker at politiet nå har fokus på dette.

Fjære grendehus

Politiet måtte gripe inn mot beruset ungdom som drev hærverk på dette grendehuset i Grimstad forrige helg.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Vil vekke foreldre og politikere

17-åringene Martine Nævestad og Elise Guddal i Tvedestrand har på eget initiativ invitert til paneldebatt på biblioteket til mandag.

I tillegg til å prate med unge om temaet, utfordrer de politikere og foreldre på dette,

– Det er blitt normalt å dra på fest i helgene, og da drikker mange seg fulle. Også ungdomsskoleelever, sier Martine.

Martine Nævestad og Elise Guddal

Gjennom prosjektet "Usnakka" ønsker 17-åringene, Martine Nævestad og Elise Guddal å få oppmerksomhet på en ny fylletrend blant ungdom.

Foto: Leif Dalen / NRK