Hopp til innhold

Mer organisert kriminalitet

Politimester Kirsten Lindeberg er bekymret over at den organiserte kriminaliteten øker på Sørlandet.

Kirsten Lindeberg

Kirsten Lindeberg er bekymret over den organiserte kriminaliteten i landsdelen.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Antall narkotikasaker med forgreninger til utlandet øker i Agder politidistrikt.

Bare Oslo politidistrikt har flere slike saker enn Agder.

Det går frem av halvårs-statistikken til politiet som ble lagt frem i dag.

Økningen i disse sakene bekymrer politimester Kirsten Lindeberg.

Ikke lovløst i sommer

Bander herjer landsdelen

– Jeg er bekymret fordi vi ser at denne typen kriminalitet øker. Det er særlig organisert vinningskriminalitet som øker mest, sier Lindeberg.

Hun sier politiet på Agder nå virkelig merker at landsdelen er blitt en del av Europa.

– Vi har folk fra østeuropeiske land som driver tøff organisert virksomhet. Det handler om narkotikasaker, vinningskriminalitet, tyveri av båtmotorer og skimming av minibanker. Vi ser også at kriminelle fra disse landene driver med en kombinasjon av flere av disse tingene, sier Lindeberg.

Lindeberg sier at det er ressurskrevende å etterforske og arbeide med disse sakene, men at de skal prioriteres.

I sommer blir det fritt fram

Høy oppklaringsprosent

Selv om landsdelen opplever mer organisert kriminalitet er politiet på Agder blant de beste av de store politidistriktene til å oppklare kriminalsaker. Det viser statistikken for første halvår.

Fra januar til juni ble 41,5 prosent av alle forbrytelser på Agder oppklart. Det er godt over landsgjennomsnittet på 34,9 prosent. Av grovere kriminalitet som vold og sedelighet oppklares 61 prosent. Også ran og økonomisk kriminalitet har en høy oppklaringsprosent.

Uten lensmenn i sommer

– Vi er svært fornøyd med at vi fortsatt ligger høyt på den nasjonale statistikken. Dette bekrefter nok en gang at vi har veldig flinke politifolk på Agder, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Antall registrerte forbrytelser på Agder i første halvår i år er omtrent like mange som i tilsvarende periode i fjor. Miksen av forbrytelser er imidlertid noe annerledes.-

Det er en klar nedgang i antall narkotikasaker og en klar økning i antall vinningsforbrytelser.

– Lavere tall for narkotika skyldes lavere innsats på dette området, dels som følge av uroen i politietaten, dels som følge av en økning i antall alvorlige narkotikasaker og dels som følge av stramme økonomiske rammer, forklarer Lindeberg.