NRK Meny
Normal

Mer narkotika blant unge: – Gamer og røyker hasj alene

Antall narkotikasaker blant unge har økt kraftig i Kristiansand.

Antall narkotika-saker blant ungdom har økt kraftig i Kristiansand. Ungdom helt ned i 14-årsalderen bruker sterke stoffer som amfetamin. Det skremmer både politikere og politiet.

SE VIDEO: Rapporten om kriminalitet blant unge ble presentert for politikere i Kristiansand onsdag formiddag.

Det har vært en økning på 60 prosent i narkotikasaker blant unge i Kristiansand.

I 2012 var det 68 saker. I fjor var det 109 saker.

Narkotika og dataspill

Jenter nevnes som en spesiell utfordring i forhold til rus kombinert med andre problemer.

Ole Hortemo legger fram krimtall for unge

Politistasjonssjef i Kristiansand Ole Hortemo legger fram ferske tall for kriminalitet begått av unge.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Formannskapet i Kristiansand får presentert tall for kriminalitet blant unge

Formannskapet i Kristiansand får presentert tall for kriminalitet blant unge

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK
Karin Berthelsen i Ungdomsteamet i Kristiansand kommune

Karin Berthelsen i Ungdomsteamet i Kristiansand kommune.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK
For guttene nevnes at flere sitter alene og røyker hasj mens de spiller dataspill.

– Noen kombinerer hasjrøyking med gaming, heter det i rapporten som ble lagt fram for politikerne i formannskapet i Kristiansand i formiddag.

Det var politiet og kommunens forebyggende avdeling som orienterte og la fram den såkalte Trendrapporten.

Politistasjonssjef i Kristiansand Ole Hortemo fortalte at økningen i narkotikasaker har fortsatt i 2014.

– Det har aldri vært mer narkotika i byen, sier Hortemo.

Samtidig mener politiet at økt innsats er med på å forklare at de nå har flere narkotikasaker blant unge.

Mindre vinningskriminalitet

Samtidig er det nå mindre vinningskriminalitet blant de under 18 år.

Den er redusert med 62 prosent fra 2012 TIL 2013.

Det er 16 og 17 år gamle gutter som begår flest lovbrudd. Guttene dominerer også mer enn året før.

Av 195 ungdommer som ble registrert med lovbrudd i 2013, var 57 av dem innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Tallene for vold holder seg stabilt på henholdsvis 39 og 38 saker i 2012 og 2013.

Antall lovbrudd med personer under 18 år som gjerningsmenn, har totalt gått ned fra 462 til 359. I 2009 var det hele 735 saker.

Karin Berthelsen i Ungdomsteamet i Kristiansand kommune tror kanskje det har en sammenheng med bruk av bekymringssamtaler, og at ungdommene dermed skjønner at kriminalitet kan få konsekvenser.

Utfordringer i kø

Ungdommene som er kriminelle sier selv de har problemer på alle arenaer av livet. Noen få sliter tungt.

I Trendrapporten er 26 personer spurt om hvilke utfordringer de ser de tre neste årene, svarte alle svært likt på tre punkter:

  • Flere unge sliter psykisk, med depresjon, selvskading, stress og spiseforstyrrelser.
  • Det oppleves som en kontinuerlig utfordring med mobbing, trakassering og trusler via sosiale medier.
  • Utfordringer med ungdom og rus, og da spesielt bruk av hasj, men også store utfordringer med syntetisk narkotika.