Mer enn et parkeringshus

Spørsmålet om parkeringshus under Torvet i Kristiansand, har også blitt et verdispørsmål for politikerne som knives om siste ord. Onsdag kveld kommer beslutningen.

Sveins Sundsdal før P-hus vedtak i Bystyret i Kristiansand

Saken om parkeringshus har engasjert sterkt.

Onsdag kveld strømmet det til med mennesker foran bystyresalen i Kristiansand. De ønsker å stanse planene om et nytt parkeringshus under Torvet i Kristiansand.

Sjelden har en politisk sak om parkeringsplasser skapt så mye engasjement som saken om parkeringshuset under Torvet i Kristiansand.

Benestad i Venstre på vei inn til å vedta P-hus i bystyret

Ikke gitt opp

May Erna Karlsen (SV) var en av motstanderne som møtte opp i forkant av skjebnemøte i bystyret. Hun trodde sannsynligheten for å få stanset p-huset var små.

– Det synes jeg er forferdelig leit. Både av hensyn til miljøet, men også for det kulturminnet som Torvet har blitt, sier Karlsen, som understreker at hun ikke har gitt opp:

– Det gjenstår å se om avtalene som er inngått har vært lovlige. Kontrollutvalget og ESA-domstolen behandler fortsatt saken.

Mens skjeletter graves frem fra bakkejorda, har Arbeiderpartiet gått hardt ut med ønsket om å gravlegge hele planen om parkeringshus., har partiet sagt seg villig til å betale.

Det har ikke gått upåaktet hen:

Debatten om den planlagte parkeringshuset under Torvet i Kristiansand er ikke over. I går ble det kjent at kommunen kan få et erstatningskrav på rundt 50 millionar kroner dersom parkeringshuset ikke blir noe av. Denne prisen er Arbeiderpartiet villig til å betale for å slippe flere biler i sentrum.

Det er ikke for sent å snu, mener Arbeiderpartiet. Det er Fremskrittspartiet uenig i.

I diskusjonen om parkeringshus, har det nemlig ikke blitt satt likhetstegn mellom kroner og øre og verdi.

Miljøargumentet har blitt brukt i begge parters favør, og næringsforeninger og motstandergrupper står steilt mot hverandre:

Harald Furre og Mette Gundersen om P-hus under torvet

Å komme til enighet i parkeringshussaken har vært alt annet enn enkelt.

Før bystyremøtet onsdag har Senterpartiet gått fra å være for parkeringshus mandag, til å være mot tirsdag. Og Venstre, som på mandag trodde de hadde Senterpartiet på sin side, konkluderte da med at en snuoperasjon nå vil være uansvarlig dyrt og gå på bekostning av andre oppgaver.

I tillegg har anklager om regelbrudd i anbudsprosessen fyrt oppunder en allerede vanskelig sak.

Onsdag kveld behandles saken i bystyret, og kanskje vil stridsøksa begraves under Torvet med de øvrige levningene. Uansett er det liten tvil om at saken har røsket i hjerterota til både innbyggere og politikere i Kristiansand.

Arkeologer er i gang med utgravinger på Torvet i Kristiansand før en eventuell bygging av parkeringshus under Torvet.

Utgravingene på Torvet startet i begynnelsen av september.