Hopp til innhold

Mer enn 2000 ulykker i rundkjøringer i fjor

Hvert år skjer det skader for drøyt 50 millioner kroner i rundkjøringer, mye fordi folk er usikre på reglene.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) får ofte spørsmål om hvordan man egentlig skal kjøre i rundkjøringer.

  • Vet du hvilke regler som gjelder? Ta NRKs quiz nederst i saken!

Spørsmålene handler som oftest om hvem som har vikeplikt, og ikke minst bruk av blinklys.

– Vi opplever at folk er usikre på hvem som har vikeplikt inne i rundkjøringen når man skifter felt, sier fagkonsulent Øyvind Årbogen i ATL.

Han tror noe av det skyldes alder, ettersom tidligere generasjoner ikke har hatt rundkjøringer som en del av trafikkopplæringen.

– Jeg vil kanskje si at jo eldre trafikantgruppen er, jo mindre opplæring angående rundkjøring har de fått.

– Jeg selv tok «lappen» i 1985, og da var det ingen rundkjøringer. Generasjonen før meg igjen kjørte jo bil lenge før det kom rundkjøringer, påpeker Årbogen.

Hvordan skal du plassere deg og når skal du blinke? Få svaret i denne videoen.

Hvordan skal du plassere deg og når skal du blinke? Få svaret i denne videoen.

Krevende for mange

Det er ikke de mest alvorlige ulykkene, men sammenstøt i rundkjøringer skjer hyppig.

På det offentlige veinettet i Norge finnes det til sammen 2.597 rundkjøringer, ifølge Vegdirektoratet.

Tall fra forsikringsbransjen viser at det var nesten like mange skadetilfeller totalt i norske rundkjøringer i fjor. Det resulterte i skader for 53,7 millioner kroner.

– Ulykker i rundkjøringer er sjelden veldig alvorlige, men vi ser at det er uklarhet i hvordan man kjører i dem, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Rundkjøringer er noe av det mest krevende i trafikken, mener trafikkskolelærer Tom Christian Udø i Krüger trafikkskole i Kristiansand.

– Det er ingen klart definerte regler når det kommer til rundkjøringer. Man skal tenke som man gjør i et vanlig kryss, men det fungerer jo ikke i praksis.

Rundkjøringa i Auglandsbukta i Kristiansand

Denne rundkjøringen i Auglandsbukta i Kristiansand er for lokalbefolkningen kjent for å være vanskelig, og det har skjedd mange ulykker her.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Vranglære

Udø mener mange av ulykkene skjer fordi sjåfører er for «ivrige».

– Det er da skumle situasjoner oppstår, når folk tar sjanser. Det blir fort skader når folk ikke er flinke til å samhandle, sier Udø.

Opplever du at elevene dine har lært feil av sine foreldre?

– Ja, det er ganske vanlig. Jeg vil si at nesten halvparten av elevene som kommer inn har lært seg uvaner i rundkjøringer. De kjører gjerne sånn som de har lært av foreldrene sine, sier Udø.

– Først og fremst positivt

Statens vegvesen mener rundkjøringer først og fremst er positivt for trafikksikkerheten:

– Rundkjøringer får ned farten i krysset. Dermed blir skadeomfanget mindre når det smeller. Rundkjøringer gir også god trafikkavvikling, sier pressesjef Kjell Solem.

– Det er godt dokumentert at rundkjøringer gir færre trafikkulykker enn kryssløsninger.

Quiz: Hva kan du om rundkjøringer?

1/5 Vikeplikt

VTF_2018
Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Hva sier vikepliktskiltet som står før rundkjøringen?

2/5 Plassering

Hva sier hovedregelen om plassering ved kjøring rett frem i rundkjøringen?

3/5 Skifte felt

K3_03
Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Hvem er pålagt vikeplikt ved feltskifte inne i rundkjøringen?

4/5 Blinklys

Hva er riktig om bruk av blinklys i rundkjøring?

5/5 Før rundkjøringen

K3_03
Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Hva skal man gjøre når man kjører inn mot en rundkjøring?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.