Hopp til innhold

Mer enn 2000 ulykker i rundkjøringer i fjor

Hvert år skjer det skader for drøyt 50 millioner kroner i rundkjøringer, mye fordi folk er usikre på reglene.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) får ofte spørsmål om hvordan man egentlig skal kjøre i rundkjøringer.

 • Vet du hvilke regler som gjelder? Ta NRKs quiz nederst i saken!

Spørsmålene handler som oftest om hvem som har vikeplikt, og ikke minst bruk av blinklys.

– Vi opplever at folk er usikre på hvem som har vikeplikt inne i rundkjøringen når man skifter felt, sier fagkonsulent Øyvind Årbogen i ATL.

Han tror noe av det skyldes alder, ettersom tidligere generasjoner ikke har hatt rundkjøringer som en del av trafikkopplæringen.

– Jeg vil kanskje si at jo eldre trafikantgruppen er, jo mindre opplæring angående rundkjøring har de fått.

– Jeg selv tok «lappen» i 1985, og da var det ingen rundkjøringer. Generasjonen før meg igjen kjørte jo bil lenge før det kom rundkjøringer, påpeker Årbogen.

Hvordan skal du plassere deg og når skal du blinke? Få svaret i denne videoen.

Hvordan skal du plassere deg og når skal du blinke? Få svaret i denne videoen.

Krevende for mange

Det er ikke de mest alvorlige ulykkene, men sammenstøt i rundkjøringer skjer hyppig.

På det offentlige veinettet i Norge finnes det til sammen 2.597 rundkjøringer, ifølge Vegdirektoratet.

Tall fra forsikringsbransjen viser at det var nesten like mange skadetilfeller totalt i norske rundkjøringer i fjor. Det resulterte i skader for 53,7 millioner kroner.

– Ulykker i rundkjøringer er sjelden veldig alvorlige, men vi ser at det er uklarhet i hvordan man kjører i dem, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Rundkjøringer er noe av det mest krevende i trafikken, mener trafikkskolelærer Tom Christian Udø i Krüger trafikkskole i Kristiansand.

– Det er ingen klart definerte regler når det kommer til rundkjøringer. Man skal tenke som man gjør i et vanlig kryss, men det fungerer jo ikke i praksis.

Rundkjøringa i Auglandsbukta i Kristiansand

Denne rundkjøringen i Auglandsbukta i Kristiansand er for lokalbefolkningen kjent for å være vanskelig, og det har skjedd mange ulykker her.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Vranglære

Udø mener mange av ulykkene skjer fordi sjåfører er for «ivrige».

– Det er da skumle situasjoner oppstår, når folk tar sjanser. Det blir fort skader når folk ikke er flinke til å samhandle, sier Udø.

Opplever du at elevene dine har lært feil av sine foreldre?

– Ja, det er ganske vanlig. Jeg vil si at nesten halvparten av elevene som kommer inn har lært seg uvaner i rundkjøringer. De kjører gjerne sånn som de har lært av foreldrene sine, sier Udø.

– Først og fremst positivt

Statens vegvesen mener rundkjøringer først og fremst er positivt for trafikksikkerheten:

– Rundkjøringer får ned farten i krysset. Dermed blir skadeomfanget mindre når det smeller. Rundkjøringer gir også god trafikkavvikling, sier pressesjef Kjell Solem.

– Det er godt dokumentert at rundkjøringer gir færre trafikkulykker enn kryssløsninger.

Quiz: Hva kan du om rundkjøringer?

1/5 Vikeplikt

VTF_2018
Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Hva sier vikepliktskiltet som står før rundkjøringen?

2/5 Plassering

Hva sier hovedregelen om plassering ved kjøring rett frem i rundkjøringen?

3/5 Skifte felt

K3_03
Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Hvem er pålagt vikeplikt ved feltskifte inne i rundkjøringen?

4/5 Blinklys

Hva er riktig om bruk av blinklys i rundkjøring?

5/5 Før rundkjøringen

K3_03
Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Hva skal man gjøre når man kjører inn mot en rundkjøring?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,54 kr
Dyrest kl. 08 0,64 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
 • Dusje 2,2 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %