Mer bredbånd til Vest-Agder

Post- og teletilsynet har innvilget 11 søknader om prosjektmidler til å bygge bredbånd på steder i Vest-Agder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom.

Bredbåndskabler

Post- og teletilsynet har innvilget 160 millioner kroner til 35 prosjekter i landet som skal gi bredband til 10.800 husstander. Vest-Agder har fått innvilget flest søknader blant alle fylkene i landet.

Foto: Erlend Aas

Vest-Agder er dermed det fylket i landet som har fått innvilget flest søknader om utbygging av bredbånd. Tilskuddene er på til sammen 4 130 028 kroner. Mens Nordland er fylket som er tildelt mest midler; over 49 millioner kroner.

Aust-Agder har fått to prosjekter innvilget, tilskudd på 700 000 kroner.

Tilskudd over statsbudsjettet

Det er Post- og teletilsynet som tildeler 35 prosjekter i norske kommuner med dårlig bredbåndsdekning midler til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom.

Regjeringen har bevilget til sammen 160 millioner kroner over statsbudsjettet for 2014, og disse pengene gir nå til sammen 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. I gjennomsnitt utgjør tilskuddet for hver nye bredbåndstilknytning omtrent 14 700 kroner.

Til sammen ble det i denne runden søkt om tilskudd på 800 millioner kroner.

Direktør i Post- og teletilsynet, Torstein Olsen, mener det er signal til regjeringen om å bevilge mer til bredbåndsutbygging i årene fremover.

Han sa før tildelingen at det er de beste søknadene som vinner.

– Størst sjanse har prosjekter som innebærer kostnadseffektiv utbygging og som kan gi bredbånd til mange husstander, sa Olsen.

– De som kan stille opp med en viss grad av lokal medfinansiering og en god plan for driften stiller også sterkt, sier Olsen.

Mens de som ikke har bredbånd i det hele tatt, stiller langt fram i køen.

Små og store søknader

Det var 16 fylker som søkte om støtte. Noen fylker har levert inn mange små søknader, mens andre har sendt inn store samlesøknader. Søknadsbeløpene varierte fra 40.000 kroner til 45,1 millioner kroner. Til sammen ble det søkt om 713 millioner, mens det er 160 millioner til disposisjon i 2014.

Audnedal

Audnedal har fått innvilget to prosjekter i kommunen.

Foto: Widerøe Flyselskap AS

I Aust- og Vest-Agder har følgende steder fått tilskudd:

 • Risdal Grend, Froland
 • Ubergsmoen, Vegårshei
 • Grindheim/Botnan, Audnedal
 • Øvre Ågedal/selandsdalen, Audnedal
 • Grostøl/Åland/Lindland, Farsund
 • Jølle/Stave/Ore, Farsund
 • Fjeldskår, Lindesnes
 • Sådland, Lyngdal
 • Bjelland/Tønnesland, Marnardal
 • Høye/Brendebakke, Marnardal
 • Hortemo-Stokkeland, Songdalen
 • Øksendal m.fl., Sirdal
 • Vestbygd, Søgne

Søknadene er vurdert ut fra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt, mens kriterier som kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer også spiller inn.

Det er også mulig å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.