Forsker mener fokus på psykisk helse tar av: – Nå spør jeg om det er nok

Den store oppmerksomheten rundt ungdoms psykiske helse kan virke mot sin hensikt, mener forsker.

Janne Lund

Doktorgradsstipendiat Janne Lund er redd det er for mye fokus på ungdoms psykisk helse.

Foto: Morten Klaussen / NRK

– Det er akkurat som at man bare hiver seg på og tror at all oppmerksomhet i seg selv er bra. Jeg vil at vi skal stoppe opp og tenke om det egentlig er sånn.

Janne Lund er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder og forsker på psykiske helseplager blant ungdomsjenter.

Hun sier at det er et stort fokus på psykisk helse både i forskning og skolevesenet, og mener debatten har «tatt litt av».

– Jeg tror noe av problemet handler om media. At det er så populært å gå ut med at man sliter med noe psykisk, og at det lages diverse serier og dokumentarer om temaet. Det kan være at det har vært nødvendig, men nå spør jeg om det er nok.

Psykisle plager, Ungdata-undersøkelsen 2019

Ifølge Ungdata-undersøkelsen, som baserer seg på svar fra mer enn 250.000 elever på ungdomsskolen og videregående, er det en jevn økning i andelen elever som selv sier de har psykiske plager.

Foto: Ungdata

Mange reaksjoner

Lund er likevel klar på at ungdom som sliter skal snakke med noen. Hun sier at hun ikke er noen motstander av åpenhet rundt mental helse og det som er vanskelig i livet.

Det er det store fokuset på psykisk helse i hele samfunnet hun reagerer på.

I et blogginnlegg spør doktorgradsstipendiaten om forskningen hennes kan være med på å forsterke problemet. Lund har fått mange tilbakemeldinger.

– Jeg ble overrasket over at det var så kontroversielt. Jeg skrev bare om noe av det jeg tenkte på. Men jeg har fått en del tilbakemeldinger. Mange synes det er bra at dette ble løftet fram. Jeg har ingen fasit her.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, knytter neven mens hun snakker

Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse sier at ingen får psykiske plager av å snakke om det.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Bidrar til normalisering

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse er uenig med forskeren.

– Vi får ikke psykiske plager eller symptomer av å debattere og ha mye om psykisk helse i media. Snarere tvert imot. Det kan bidra til å normalisere at vi i perioder strever.

De siste årene har det vært en økning i antall elever og studenter som rapporterer at de har psykiske plager. Gundersen tror at en av årsakene til det er at det er større åpenhet om temaet.

– Dette er jo sammensatt, og vi har ikke noen gode forskningsresultater som viser hvorfor flere ber om hjelp. Men det er en viss sannsynlighet for at åpenheten og tilgjengeligheten har ført til at flere ber om det. Så jeg synes at det er positivt.

Marthe Moberg Myhre

Student Marthe Moberg Myhre synes ikke det snakkes for mye om psykisk helse i dag.

Foto: Morten Klaussen / NRK

Fjerner tabu

Fire av ti studenter oppgir at de har psykiske plager, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 50.000 studenter svarte på undersøkelsen fra 2018.

Student Marthe Moberg Myhre ved UiA mener at det å snakke mye om psykisk helse kan gjøre temaet mindre tabubelagt, slik at folk som sliter lettere kan søke hjelp.

– Det blir kanskje lettere å be om hjelp dersom det snakkes mer om det, slik at folk forstår at det er en naturlig ting, sier hun.