Mener turister vil delta - ikke se på

I framtida bør turister i større grad selv få delta i aktiviteter, og ikke bare være tilskuere til attraksjoner, mener trendanalytiker.

Kampen oom tungtvannet - avbitertanga

Trendanalytiker mener en turistattraksjon på Rjukan kunne tilby turister å være sabotører i tungtvannsaksjonen (Illustrasjonsfoto fra NRK-serien «Kampen om tungtvannet»).

Foto: Kampen oom tungtvannet

I disse dager diskuterer et par hundre reiselivsansatte framtidas turisme på Sørlandet. Camilla Tepfers i trend- og analysefirmaet InFuture er engasjert av reiselivsnæringa på Sørlandet for å analysere nye turisttrender mot 2025.

På en stor reiselivskonferanse i Kristiansand bruker hun dramaserien «Kampen om tungtvannet» som eksempel på hvordan morgendagens turisme bør tenke.

– Det handler om å ikke bare om å lage opplevelser der folk er passive tilskuere, men hvor de faktisk kan ta del selv. For eksempel kunne «Kampen om tungtvannet» handle om at du kunne være din egen sabotør og gjenoppleve den typen opplevelse, sier Tepfers.

Myke fotavtrykk

Tepfers hevder myke fotavtrykk er en annen trend som kommer, selv om verken klima eller urørt natur er noe nytt.

– Det nye er at vi forsøker å lage opplevelser rundt det. Da tror jeg det har et større potensiale, enn om vi bare dumper turistene på vidda og håper at de gjør alt sammen selv.

Private kan drifte museer

Konserndirektør Reidar Fuglestad i Dyreparken Utvikling kaster inn nye ideer om offentlig og privat samarbeid i framtidas turistsatsing. Han mener OPS-samarbeidet på E18 mellom Kristiansand og Grimstad er et godt eksempel som turistnæringa kan ta videre.

Reidar Fuglestad

Reidar Fuglestad i Dyreparken Utvikling mener man bør få til et OPS-samarbeid på kulturfeltet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det offentlige eier veldig mye av de unike tingene innenfor kulturbærerne. De har ikke turt å utfordre den kommersielle delen av næringa til å si at de for 25 år kan få en kontrakt på å dokumentere og bevare, men også få den potensielle fortjenesten av å kunne utvikle dette som en attraksjon.

Kultur blir viktig

Kulturen vil ha mye å bidra med i framtidas turisme, mener Kirsti Mathisen Hjemdadl, prosjektleder for Arena Usus som står bak den store reiselivskonferansen.

– Jeg synes det er spennende når Grimstad Bys Museer sier de er klare til å løfte opp Ibsen, og gjerne helt til Kina.

Hun mener at dersom man klarer å lage en Ibsen-pakke, som kan ta turistene med i Ibsens fotspor gjennom hele Norge, så vil det kunne bli stort nok til å trekke mange turister fra Kina.