Mener tribunen bør rives

Den gamle tribunen på Levermyr stadion er så dårlig at den må rives. Det er konklusjonen til selskapet som har vurdert anleggets tilstand.

Levermyr stadion
Foto: Svein Sundsdal / NRK

I april debuterer Jerv i 1. divisjon. I den forbindelse må klubbens hjemmebane, J.J Ugland stadion Levermyr, oppgraderes på flere felt.

Ett av kravene er at det skal være 800 sitteplasser på stadion. For å få til det, mangler Jerv 300 plasser.

Tribuneanlegg råtner

Treverket på Levermyr stadion har tydelige råteskader.

Foto: Asplan Viak
Treverk i tribuneanlegg

Treverket er i temmelig dårlig forfatning, og bør rives, ifølge en fersk rapport.

Foto: Asplan Viak

Håpet var at man kunne bruke den gamle tribunen. 20. november ble det utført en tilstandsvurdering av den gamle tribunen på Levermyr. Tribuneanlegget som er undersøkt ligger på østsiden av fotballbanen.

Tribunen er av tre og ble bygget på 1960-tallet. Ifølge rapporten er anlegget preget av store råteskader, særlig i endeveden på søylene som bærer tribunen.

Bærer dårlig

Ifølge rapporten fra Asplan Viak er tribunen preget av alderen og har store råteskader.

I rapporten står det at skadeomfanget fører til en redusert bæreevne. Dersom anlegget skal benyttes videre må det legges store begrensninger på tillatt antall publikum.

Jerv-Start i cupen mai 2014

Jerv mot Start i Norgescupen i mai 2014, på Levermyr stadion. Den omtalte tribunen sees i bakgrunnen.

Foto: Kim Nystøl / NRK
Kart levermyr

Tribunen ligger på den ene langsiden av stadionanlegget.

Foto: Illustrasjon / Asplan Viak

Ifølge rapporten er trolig ikke rekkverkene rundt tribunen gode nok til å tilfredsstille kravene og treverket blir også glatt når det er fuktig, noe som fører til at man lett kan skli.

Anbefaler nytt anlegg

Anlegget oppfyller heller ikke kravene til Norges Fotballforbund om at det skal være bølgebrytere som hindre at publikum skal bli klemt.

På bakgrunn av dette, konkluderer tilsynsvurderingen med at den eksisterende tribunen bør rives, slik at det eventuelt kan oppføres et nytt anlegg som er sklisikkert og oppfyller kriteriene til Norges Fotballforbund.

Men kommunen har foreløpig ikke bestemt seg for hva den vil gjøre med stadionanlegget, sier enhetsleder for tekniske tjenester i Grimstad kommune, Svein Flo.

Bedt om pris

– Vi har bedt om pris på rivning av den gamle tribunen og bygging av en ny i betong, opplyser bygartner i Grimstad, Ove Bach.

Vi har ikke fått prisen ennå, men regner med at den kommer i neste uke, sier han. Dermed kan kommunen fatte endelig vedtak for hva den vil gjøre med et anlegg som har gitt publikum setehvile i mer enn 50 år.

Illustrasjon Levermyr

Prinsipp for konstruksjonen, slik det fremstilles i rapporten.

Foto: Illustrasjon / Asplan Viak