Normal

Mener snøscooterløyper vil forhindre dødsulykker

Alle de tre dødsulykkene med snøscooter sist helg, skjedde utenfor løyper. Sekretær Arve Lønnum i Snøscooterimportørenes Forening mener at flere scooterløyper vil redusere antall alvorlige ulykker betydelig.

Snøskuterskilt Storlien

På Storlien er det merkede løyper for snøscootere.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

snøscooter 2

Det er 76 000 snøscootere i Norge.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

– I Norge er det 76 000 snøscootere. Sverige har 305 000 scootere. I forrige vintersesong skjedde ni dødsulykker med snøscooter i Norge. I Sverige var tallet seks. Vi har altså flere ulykker her i landet til tross for at svenskene har mer enn fire ganger så mange snøscootere som oss, sier Lønnum.

Han mener årsaken er at svenskene har løypenett i hele landet, og at folk kjører der.

– Alle dødsulykkene med snøscooter i Norge siste sesong, skjedde utenfor løypene, sier Lønnum.

– Tryggere å kjøre bil

Distriktsleder Knut Larsen i Trygg Trafikk i Finnmark har snøscooter som spesialfelt. Han har undersøket forholdet mellom antall kjørte kilometer og antall ulykker.

– Å kjøre snøscooter er ti ganger så farlig som å kjøre bil. Det er lett å sette seg på scooteren og lære å kjøre, men det er vanskelig å beherske det tunge kjøretøyet, sier Larsen.

– Ulykkene skjer utenfor løypene

Arve Lønnum, som arbeider for importørene av snøscootere, mener dødsrisikoen vil komme ned mot null dersom scootertrafikken kommer inn i løyper. Ulykkestallene blir da adskillig bedre enn for bil.

– Snøscootertrafikk i løyper har som eneste kjøretøygruppe i flere år, nådd nullvisjonen. Men å kjøre utenfor løypene er hundre ganger så ulykkesbelastet som å kjøre i løypene, sier Lønnum.

Han tror flere løyper vil føre til at de fleste holder seg der.

– Det haster å få flere scooterløyper, sier han.

Rokker ikke ved motstandernes syn

Snøskuterslipp vil gi flere skader

Organisasjonen Norsk Friluftsliv advarer mot mer snøscooterkjøring.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mange store miljø- og friluftlivs-organisasjoner har uttalt seg negativt om å anlegge snøscooterløyper til fritidskjøring. Fylkesleder i Miljøvernforbundet i Vest-Agder, Peder Johan Pedersen, sier hensynet til naturen og folks behov for stillhet og ro, er det viktigste argumentet.

– Men er det ikke et poeng å anlegge scooterløyper hvis det kan redde liv?

– Jeg har ingen synspunkter på sikkerhetsaspektet. Det er ikke mer motorisert ferdsel vi trenger i naturen i dag. Jeg tror også at mer utbygging av løyper vil føre til mer kjøring utenfor løypenettet, sier fylkesleder i Naturvernforbundet, Peder Johan Pedersen.