Mener selen spiser opp kysttorsken

Fiskere hevder selbestanden på Sørlandet aldri har vært større, og mener sel forsyner seg grovt av de lokale fiskebestandene. Nå skal GPS-merking gi svar på påstanden.

Ringsel

Fiskere på Sørlandet mener selen ødelegger resursgrunnlaget deres.

Foto: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Universitetet i Agder, skal overvåke kystselen. Forsøk med GPS-merkingen skal gi svar på hvor mye selen vandrer langs skagerrak-kysten og hvor den finner mat.

– Fiskere, som har fisket i mange år, sier de aldri før har sett så mange sel. Vi mener forvaltningen ligger langt etter med tanke på seltelling og kunnskap, sier Erlend Grimsrud er daglig leder i Fiskerlaget Sør.

Fiskerlaget mener at dersom det er slik de tror, at selbestanden faktisk er økende, så bør det tillates mer jakt på sel. Derfor er de glade for at det nå skal skaffes ny kunnskap.

– Det som tidligere har blitt fremstilt som en konflikt, mener jeg egentlig handler om for lite kunnskap om selens kost, vandringsmønster og bestandsstørrelse. Så vi støtter alle prosjekter som kan gi svar.

Mistenker at svensk sel tar vinterferie på Sørlandet

Kjell Tormod Nilssen, forskar ved Havforskingsinstituttet.

Kjell Tormod Nilssen er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Michael Poltermann

Til sammen sju steinkobber langs kysten av Skagerrak skal merkes med GPS-sendere, to av dem i Vest-Agder og tre i Aust-Agder.

Havforsker Kjell Tormod Nilssen sier de mistenker at en del av selen som observeres på Sørlandet høst, vinter og vår, kommer fra Østfold og svenskekysten.

– Det er flere om vinteren enn på sommertid. Det tyder på at de kommer fra andre plasser, sier han.

I tillegg til å undersøke hvordan selen vandrer gjennom året, vil forskerne finne ut hvor og hva den spiser. Det siste gjør de ved å undersøke selens avføring.

Hevder selen spiser opp torskebestanden

Tidligere funn viser at selen i hovedsak spiser mye små stimfisk som lodde og sild. Men mange fiskere på Sørlandet opplever imidlertid mindre fangst av nettopp kysttorsk og andre arter som tas kystnært.

– Vi tror den store selbestanden har innvirking på ressursgrunnlaget som fiskerne lever av, sier Grimsrud i Fiskerlaget.

Men tidligere funn viser at selen spiser lite torsk, sier havforsker Kjetil Tormod Nilsen.

– Det er lite som typer på at torsk er en viktig del av steinkobberdietten, men det er viktig å finne ut om det er slik. Så vi stiller med et åpent sinn.

Steinkobbene skal merkes i september, og følges nesten et år.

Fiskere i østlige deler av Aust-Agder krever at myndighetene nå åpner for seljakt. Det er observert uvanlig mye sel i området, og hele fangster med fisk er funnet ødelagt i følge fiskere.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy