Hopp til innhold

– Plikt til å melde om overgrep

Prestene har plikt til å melde fra dersom de vet om seksuelle overgrep. Det mener biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark bispedømme.

Olav Skjevesland

Biskop Olav Skjevesland mener prester har plikt til å melde fra om overgrep som pågår nå, men sier det er viktig at en sjelesørger ikke svikter et offer.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Er dette helt aktuelle ting man vet pågår i dag, er det klart at man har en meldeplikt, mener jeg. Men er det historiske ting som er tilbakelagt, er det et annet spørsmål, sier Skjevesland til NRK.

Han mener det er viktig at man som sjelesørger har et åpent og fortrolig forhold til en person som ber om sjelesorg, og at spørsmålet hele tida må være: Hvordan kan vi ta best mulig vare på offeret?

– Det må ikke skje at et offer føler seg sveket av sin sjelesørger, sier Olav Skjevesland.

Mener prester må få meldeplikt

Presters unntak fra plikten om å melde fra om overgrep må vekk. Det mener overgrepsforsker Siri Søftestad ved Sørlandet sykehus.

Prester er en av yrkesgruppene som etter straffeloven har et unntak frå meldeplikten om blant annet seksuelle overgrep. Det vil Søftestad ha slutt på, skriver Vårt Land.

I forrige uke sa biskopen i Oslo katolske bispedømme, Bernt Eidsvig, at han ikke gikk til politiet med saken der en mann var blitt utsatt for overgrep, ut fra offerets ønske. Han vil også heller gå i fengsel enn å røpe et skriftemål, som er et sakrament i den katolske kirke.

Biskop Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig vil heller gå i fengsel enn å røpe et skriftemål.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Søftestad mener at alle overgrep skal anmeldes. Hun sier at prestene kan sitte på kunnskap om overgrep som fortsatt pågår.

– Vi kan ikke overlate til hvem som helst å vurdere om overgrepene fortsetter. Det kan hende det presten sitter der og får vite bare er en liten flik av det som skjer, sier Søftestad.

Hun ber nå lovgiver om å fjerne unntaket fra meldeplikten prestene har.

Forstår problemet

Søftestad sier hun forstår dilemmaet hvis prester får kjennskap til overgrep gjennom skriftemål, og den som skrifter gjør det i den tro at opplysningene ikke går videre. Men hun mener prester da bør bruke hele sin tyngde for å overbevise den det gjelder om at dette er noe man må gå videre med.

– Det er viktig at man har respekt for at den overgrepsutsatte har erfaringer med å bli overkjørt og krenket. En forhastet rapportering til politiet kan oppleves som et nytt overgrep, sier Søftestad til avisa.