NRK Meny
Normal

Mener pasientsikkerheten er svekket

Legene ved medisinsk avdeling på Sørlandet sykehus frykter for pasientsikkerheten. Legene mener de blir satt til å behandle pasientgrupper de ikke er i stand til å håndtere.

Sørlandet sykehus utenfor

Legene ved medisinsk avdeling på Sørlandet sykehus i Kristiansand er bekymret over situasjonen på avdelingen.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

I et brev NRK har fått tilgang til skriver legene i spesialisering ved medisinsk avdeling på Sørlandet sykehus i Kristiansand at de er bekymret over situasjonen.

De mener vaktbelastningen for legene ved avdelingen er stor og påpeker at de må håndtere problemer langt ut over det man tradisjonelt har kalt indremedisin.

For en stund siden ble det gjennomført en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forbindelse med den varslet de tillitsvalgte at legene ved avdelingen ikke hadde den nødvendig kompetansen til å håndtere revmatologiske pasienter.

Likevel håndteres denne pasientgruppen på avdelingen daglig.

– Stor vaktbelastning og overbelegg av pasienter

Bekymringsbrevet på vegne av legene er signert av Alexander Holbæk-Hansen, som er tillitsvalg i Yngre legers forening (YLF). Han ønsker ikke å stille til intervju.

Men i brevet NRK har fått tilgang til nevnes fire punkter som bekymrer legene:

  • At det ikke tas hensyn til ROS-analysen.
  • At legene ved avdelingen pålegges oppgaver de ikke er faglig eller fysisk i stand til å håndtere.
  • At pasientsikkerheten til alle pasienter ved avdelingene blir dårligere grunnet stor vaktbelastning/overbelegg.
  • At fagmiljøet ved Sørlandet sykehus i Kristiansand forvitrer, og at kvaliteten på utdannelsen blir dårligere enn ellers i landet.

– Går ikke utover pasientsikkerheten

Klinikkdirektør Nina Hope Iversen sier sykehuset hele tiden diskuterer vaktordninger og avdelingssystemer, men at dette ikke går ut over pasientsikkerheten ved sykehuset.

Nina Hope Iversen

Klinikkdirektør Nina Hope Iversen sier pasientsikkerheten ikke er svekket.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi har hatt et møte med legene i avdelingen og de har lagt fram sine bekymringer. Noen punkter har vi fått avklart, mens andre må det jobbes videre med.

– De tillitsvalgte for legene hevder dette kan føre til dårligere pasientsikkerhet på grunn av stor vaktbelastning og overbelegg av pasienter. Deler du en slik bekymring?

– Jeg tenker at vi skal snakke samme så godt underveis at vi skal sørge for at pasientene ikke utsettes for noen risiko. Det er veldig fullt på medisinsk avdeling for tiden, så det ser vi på, sier klinikkdirektøren til NRK.