Mener p-hus-byggingen må stoppe opp etter mulig regelbrudd

Lederen av Kristiansand kommunens kontrollutvalg, Vidar Kleppe, mener alle kortene må på bordet før byggingen av parkeringshuset på Torvet i byen kan starte.

Torvet i Kristiansand

Under torvet i Kristiansand skal det bygges parkeringshus.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Fredag ble det kjent at overvåkningsorganet ESA mener Kristiansand kommune kan ha brutt flere regler forut for byggingen av nytt parkeringshus på Torvet.

Vidar Kleppe i fylket

Vidar Kleppe fra Demokratene sitter som leder av kontrollutvalget i Kristiansand kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er alvorlig. Nå må alt stoppe opp, sier Vidar Kleppe, leder av kontrollutvalget, som er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune.

– Nå må vi ta disse signalene fra ESA og vente til dette blir avklart før vi begynner å bygge. Det må alle parter være tjent med. Hvis ikke vi får en avklaring før dette begynner, vil dette henge igjen hele tiden, fortsetter han.

Varsler gjennomgang

I en e-post fra ESA heter det i en «foreløpig konklusjon» at anbudet kan være feil utlyst. Ifølge ESA skulle anbudet vært kodet som såkalt byggekonsesjon. I stedet ble anbudet utlyst som en tjenestekonsesjon.

– I så fall ville vi se flere mulige brudd på EØS-reglene om offentlige anskaffelser, skriver ESA.

Kleppe mener man må få alle kortene på bordet og varsler gjennomgang av kontrollutvalget.

– Vi er forpliktet til å undersøke dette, sier Kleppe.

Ikke lyst ut bredt nok

Overvåkingsorganet lister opp mulige brudd som kan være begått. Blant annet at anbudsrunden ikke ble lyst ut så bredt som EØS-reglene krever.

ESA noterer seg at kommunen skal ha benyttet et skjema som etterlyste parkeringstjenester, mens man i realiteten ba om anbud på et underjordisk parkeringsanlegg.

ESA påpeker samtidig at utlysningen indikerte at kontrakten omfattet bygging av parkeringshus, selv om feil skjema ble benyttet.

Dessuten mener ESA at anbudet skulle vart i minst 52 dager, og ikke 26 dager som var fristen som ble benyttet i Doffin, som er databasen for offentlige innkjøp.

Nå har partiet Rødt fått svar.

Rødt hevder det ble gjort flere saksbehandlingsfeil da byggesaken ble lagt ut på anbud.

– Veldig overrasket

Da NRK.no var i kontakt med rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand kommune fredag ettermiddag hadde han ikke sett e-posten fra ESA.

Tor Sommerseth

Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Umiddelbart er jeg overrasket med tanke på at vi i prosessen har vært bevisste på å opptre korrekt og har innhentet ekstern, juridisk bistand. Dersom vi har brutt noen bestemmelser, så overrasker det meg, sa han.

Sommerseth ville ikke kommentere innholdet uten å ha lest brevet.

– Men vi vil ta tak i dette så fort vi får en henvendelse fra ESA, og vi gir dem svar så fort som mulig.