Hopp til innhold

Mener mobilkraner må sjekkes nøyere

Bremsesvikten på mobilkrana ble ikke avdekket under rutinekontroll to måneder i forkant av ulykken hvor en fem år gammel gutt omkom.

Mobilkranen trekkes opp igjen

Det ble foretatt krimtekniske undersøkelser på stedet like etter ulykken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det opplyser Statens havarikommisjon for transport (SHT) i et brev som er sendt til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen.

Mobilkrana trekkes opp

Ulykken skjedde da mobilkrana begynte å ski eller rulle ned gang- og sykkelstien.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Samtidig understrekes det i brevet at man ikke kan fastslå at bremsefeilen på kjøretøyet eksisterte da rutinekontrollen ble gjennomført to måneder før ulykken.

Den fatale ulykken skjedde 7. mars i år like ved Karuss skole i bydelen Vågsbygd i Kristiansand. Ulykken inntraff da mobilkrana begynte å skli eller trille på en gang- og sykkelsti som går opp mot skolen og barnehagen.

En fem år gammel gutt omkom og tre andre personer ble skadet.

Mangelfulle kontroller

Ifølge SHT ble det gjennomført sakkyndig kontroll omkring to måneder før ulykken inntraff. Denne skal ikke ha avdekket feil på kjøretøyets bremser.

– Heller ikke kranfirmaets egenkontroll avdekket bremsefeil på den aktuelle mobilkranen, opplyser kommisjonen.

På bakgrunn av foreløpige funn velger SHT å informere Arbeidstilsynet og Statens vegvesen. Brevet er formulert som et varsel om «sikkerhetskritiske forhold».

– Foreløpige undersøkelser av ulykken i Kristiansand tyder på at vedlikehold, oppfølging og bremsekontroll av mobilkraner som er registrert før 2012 fortsatt er mangelfulle. Det må likevel påpekes at bremsenes tilstand på denne kranen kan ha endret seg etter den siste kontrollen. Dette er imidlertid ikke dokumentert og dette forholdet vil bli en del av den videre undersøkelsen, skriver SHT.

Med bakgrunn i ulykken i Kristiansand, samt en lignende ulykke i Oslo i 2007, mener SHT at bremsekontroll på mobilkraner og tilsvarende motorredskap, som brukes i trafikken, bør følges bedre opp.

Torsdag ble mobilkrana som var involvert i ulykka ved Karuss i går undersøkt av havarikommisjonen og kriminalteknikere. Det vil ta lang tid før en konklusjon er klar.

Vurderte sikkerhetstiltak

Før mobilkranen skulle kjøres opp den siste strekningen til skolen parkerte føreren kjøretøyet midlertidig inne på et område som var dekket av snø.

«Hensikten med denne stoppen var å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som var nødvendig for å forflytte mobilkranen den siste strekningen til der løfteoppdraget skulle utføres», skriver SHT i brevet.

Mens føreren og hjelpemannen vurderte forholdene, begynte mobilkranen å skli eller rulle.

Sjåføren prøvde å komme seg inn i førerhuset, mens hjelpemannen forsøkte å rydde veien for personer i faresonen.

Les også:

Bremsefeil og stor totalvekt

Det ble gjennomført tekniske tester av kjøretøyet i etterkant av ulykken som viste bremsefeil på mobilkrana.

«Foreløpige undersøkelser har så langt avdekket at det var bremsesvikt på parkerings- og driftsbremsen på mobilkranens midtre aksel», framgår det av brevet fra SHT.

Det ble avdekket at mobilkranas totalvekt var på omkring 43 tonn, ca. 7 tonn over tillatt totalvekt.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Nyheter fra Sørlandet 01:07
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 2,04 kr
Dyrest kl. 17 4,42 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,7 kr 25 min.
  • Dusje 7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,9 kr En vask
  • Varmeovn 1,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %