Mener man må se på ny veitrasé

Halvor Fjermeros fra Rødt i Kristiansand mener dagens trasévalg for Ytre Ringvei ødelegger for mye natur, og at det må utredes en ny trasé.

Halvor Fjermeros

Halvor Fjermeros (Rødt) vil at det skal utredes en ny trasé for ny europavei forbi Kristiansand.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Onsdag skal det mekles for å prøve å få til enighet om hvor den nye europaveien forbi Kristiansand skal gå.

Fylkesmannen ved Ann-Kristin Olsen skal mekle mellom Kristiansand kommune, Songdalen kommune, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens vegvesen, for å prøve å få til en løsning.

Det ligger to traseer på meklingsbordet. Dersom partene ikke blir enige vil saken gå til Kommunaldepartementet.

Aksjonister mot åpne strekk langs E39 Ytre Ringvei overleverte mandag 2222 underskrifter til ordfører og gruppeledere i Songdalen kommune.

Vil ha ny trasé

Rødts Halvor Fjermeros mener begge Statens vegvesens traseer er uakseptable. Han krever utredning av en ny trasé som ikke ødelegger det han mener er av det beste av Vågsbygdskogen.

Fjermeros vil at man skal se på om veien bør ligge nordvest for Bukksteinsvannet i nærheten av industriområdet på Mjåvann.

Den traseen ble foreslått av Fylkesmannens miljøvernavdeling allerede før saken ble lagt ut på høring i fjor, men de tegnet ikke traseen inn på kartet.

Det gjorde Statens vegvesen, som dro linja gjennom bebyggelsen med over 30 hus i Bukksteinsdalen. Dette alternativet kunne ikke politikerne gå med på, og forslaget ble skrinlagt.

E39/E18

Statens vegvesens valgte trasé forbi Kristiansand.

Foto: Statens Vegvesen

Nå mener Fjermeros at traseen må opp på forhandlingsbordet igjen. Han mener det er helt uakseptabelt å ikke ta vare på den bynære naturen.

– I Oslo ville ingen finne på å planlegge en vei innenfor Markagrensa, sier Fjermeros.

Mener de har funnet en god balanse

Statens vegvesen mener de allerede har tatt store naturhensyn, og at de har funnet en løsning som burde kunne gjøre alle parter fornøyde.
– Vi har utredet flere korridorer rundt byen og har valgt en korridor som vi mener tar

Nils Ragnar Tvedt

Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

veldig hensyn til miljø og natur. 11 av 15 kilometer rundt byen ligger i tunnel. Det er andre korridorer vi kunne ha anbefalt som hadde blitt mellom 700 og 800 millioner billigere, sier Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen.

Dersom hele veien skal legges i tunnel for å spare Vågsbygdskogen er det anslått til å koste flere hundre millioner kroner ekstra.