Hopp til innhold

Krever leger ut av jobben mens de granskes

Åshild Bruun-Gundersen (Frp), mener det var uansvarlig å la en lege med flere tilsynssaker mot seg, få fortsette å operere. Nå vil hun ha en endring.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Helsepolitisk talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, (Frp) mener leger må fjernes fra stillingen mens de granskes.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Jeg ønsker at leger og annet helsepersonell som granskes for grov feilbehandling, automatisk skal bli tatt ut av tjeneste til det foreligger en konklusjon, sier helsepolitisk talsperson i Frp Åshild Bruun-Gundersen.

Hun utfordrer helseminister Bent Høie (H) på dette.

Bakgrunnen for Bruun-Gundersens utspill, er saken om legen ved Sørlandet sykehus, som pasienter mener har skadet eller lemlestet dem for livet.

Legen ble ansatt ved sykehuset i Flekkefjord i 2008. Bare de siste fire årene har han vært involvert i sju tilsynssaker der det er konkludert med lovbrudd og feilbehandling.

I tre av sakene døde pasientene.

Først denne uken ble det bestemt at han ikke lenger får operere. Han er tatt ut av tjeneste ved sykehuset i Kristiansand. Der har han det siste året vært i opplæring for å bli spesialist i ortopedi.

Bruun-Gundersen mener legen burde vært tatt ut av tjeneste for lenge siden. I elleve år har legen, som er utdannet i Kasakhstan, utført kompliserte ortopediske operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord. Uten å ha vært ortoped.

Hun trekker en parallell til politiet.

– Politifolk som er under etterforskning, blir automatisk tatt ut av tjeneste, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen ved Sørlandet sykehus opplyser til NRK at legen er informert om Frps utspill. Han vil ikke kommentere det.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen fra Lyngdal, er en av flere som hevder legen har skadet ham for livet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mener dagens system fungerer

Leder i Overlegeforeningen Anne-Karin Rime, mener dagens system fungerer.

– Vi har Helsetilsynet som håndterer alvorlige hendelser, og vi har arbeidsgivers styringsrett som gjør at ansatte kan fratas oppgaver, sier hun.

I den aktuelle saken var det Sørlandet sykehus som besluttet å ta legen ut av operasjoner mens han granskes. Han fortsetter med andre oppgaver ved sykehuset.

Rime mener det er viktig at vi har et lærende system og ikke et straffende system.

– All forskning viser at det er det beste for helsetjenesten.

Anne-Karin Rime

Leder i Overlegeforeningen Anne-Karin Rime.

Foto: NRK

– Rask vurdering og avklaring

Leder i Norsk ortopedisk forening, Greger Lønne, vil ikke uttale seg om den konkrete saken, men har gjort seg noen generelle tanker.

– Rent prinsipielt mener jeg det raskt må gjøres en vurdering og avklaring når det foreligger mistanke om grov feilbehandling.

Han sier man må gjøre det man kan for å forhindre at slike ting skjer, men at saker som dette ofte er kompliserte.

Hvis man er i tvil mener han pasientsikkerheten må gå foran inntil situasjonen er avklart.

Ellers har han inntrykk av at pasientsikkerhet har høy prioritet blant ortopeder.

Greger Lønne

Leder i Norsk ortopedisk forening Greger Lønne.

Foto: privat

– Må ta lærdom

Bruun-Gundersen synes det var en klok beslutning å ta legen ut av tjeneste.

Hun mener det må tas lærdom av denne saken.

– Vi må tenke på frykten pasienter har hatt for å bli utsatt for denne legen. Sånn skal det ikke være. Alle innbyggere som søker offentlig helsehjelp, skal føle trygghet, sier hun.

Helsetilsynet gransker nå saken. Saksbehandlingstiden er normalt seks til åtte måneder.

Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartemente

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet

Foto: Regjeringen

– Sykehusets ansvar

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) sier det er opp til sykehusene å vurdere om helsepersonell skal settes til andre oppgaver under granskning.

Regjeringen er i gang med å vurdere reguleringen av reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter ved uønskede hendelser og feil.

– Dette arbeidet har nettopp startet og det er for tidlig å si noe om dette nå, sier Erlandsen.

Tips oss

Hei!

Jeg har skrevet flere saker om feiloperasjoner ved sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand. Har du innspill eller tips om historier jeg bør se nærmere på? Skriv til meg her: