Mener kvinners soningsforhold ikke tas på alvor

Sivilombudsmannens kritikk av kvinners kår i norske fengsler tas ikke på alvor, selv et halvt år etter at den ble publisert. Det mener stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

Fengsel Evje

Spesielt er det avstanden kvinner får til barn og familie som er blitt et tema i debatten om soningsforholdene til kvinner.

Foto: NRK

I desember 2016 kom Sivilombudsmannen med flengende kritikk av soningsforholdene for kvinner i norske fengsler.

Tilgangen til uteområder og fysisk aktivtet er «betraktelig dårligere» enn for menn, og kvinnene får dårligere tilbud innen rusmestring og reell arbeidstrening.

Medlem i Stortingets justiskomité, Kari Henriksen, mener regjeringen har ignorert rapporten, som hun mener belyser diskriminerende soningsforhold.

Dårligere tilbud

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen reagerer på kritikken fra Henriksen, og poengterer at det var Ap som stemte mot regjeringens forslag om å omorganisere Kriminalomsorgen og opprette en egen spesialenhet for kvinner.

Allerede i desember i fjor kunne NRK fortelle at kvinners forhold i fengsler bryter med retningslinjene for soning.

Kari Henriksen

Kari Henriksen vil ha bedre soningsforhold for kvinner i Norge.

Foto: NRK

– I soningen er det noe som heter nærhetsprinsippet. Det betyr at de som soner skal være nærmest mulig der de bor, og der familie og pårørende bor, sier Henriksen.

I Norge sitter det til enhver tid i overkant av 200 kvinner i fengsel. Dette utgjør om lag fem prosent, noe som er høyere enn gjennomsnittet i Europa.

Videre poengterer hun at det først og fremst er innholdet i kvinners soningstilbud som må bedres.

– De skal ha rehabiliteringen på plass, muligheter til utdanning og mulighet til besøk på lik linje som fedre, sier Henriksen.

Gjort mange tiltak

Per-Willy Amundsen sier han setter pris på Henriksens engasjementet, men mener informasjonen hun skildrer er feilaktig. Han forklarer videre at regjeringen har jobbet intensivt for å bedre forholdene til kvinner i fengsel etter at rapporten ble utgitt, og at de har supplert med 50 millioner bare i år.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp)

Amundsen understreker at regjeringen bevilget 115 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold i 2016 i tillegg til 50 millioner i ordinært vedlikehold.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har omgjort flere fengsler til kvinnefengsler. Vi åpnet en egen kvinneavdeling hvor kvinner er adskilt fra menn ved Kongsvinger fengsel, sier Amundsen.

I tillegg poengterer han at det er blitt gjort drastiske tiltak ved Drammen fengsel for å møte kravene til sivilombudsmannen. Amundsen mener også at det er blitt gjort endringer når det kommer til kvinners tilbud i fengsel:

– Regjeringen har styrket fengselshelsetjenesten med 10 millioner kroner i forbindelse med en opptrappingsplan på rusrehabilitering, dette vil også komme kvinnene til gode.