Hopp til innhold

– Stortingsvedtak må gjelde Tamim (28)

Om to uker vedtar Stortinget om 26 kamptolker som kjempet med norske styrker, skal får opphold i Norge.

Kamptolk Tamim Abdullah

Kamptolk Tamim Abdullah kjempet for franske styrker i Afghanistan. Han står nå i fare for å bli sendt ut av landet fordi norske myndigheter mener han ikke var profilert nok som tolk, og dermed ikke er truet.

Foto: Privat

SV-politiker Morten Ekeland fra Mandal mener stortingsvedtaket også må gjelde tolker som har jobbet for andre NATO-land.

Ekeland engasjerte seg for at kamptolken Faizullah Muradi skulle få opphold- og arbeidstillatelse i Norge. I oktober i fjor kom beskjeden om at Muradi får bli i Norge.

Helga Ervik, Faizullah Muradi og Morten Ekeland

Faizullah Muradi og leder for støttegruppen, Morten Ekeland, feiret i fjor tilbakekomsten til Mandal. Nå jobber de to for saken til Tamim Abdullah.

Foto: Leif Dalen / NRK
Tamim Abdullah portrett

Tamim Abdullah.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Nå har Ekeland grepet fatt i saken til afghaneren Tamim Abdullah (28) som er i nesten samme situasjon som Muradi. Forskjellen er at Abdullah jobbet som kamptolk for franske ISAF-styrker i Afghanistan.

Tolker på flukt i hjemlandet

Ekeland er overbevist om at tidligere kamptolker er i livsfare dersom de sendes til hjemlandet.

– Jeg har selv vært i Afghanistan og møtt tolkene. Jeg kan underskrive på at disse tolkene lever på flukt i Afghanistan og at de har et beskyttelsesbehov, sier Ekeland til NRK.no.

17. februar i år blir en svært viktig dato for tidligere kamptolker som har søkt beskyttelse og opphold i Norge. Da vil sannsynligvis Stortinget gå inn for at tolker som har arbeidet for de norske styrkene og fått avslag om asyl, skal få sine saker behandlet på nytt på individuelt grunnlag.

Representantene som har fremmet forslag ber regjeringen utforme retningslinjer som innebærer at kamptolkene forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 fram til november 2014 får arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Kamptolken med kolleger

Kamptolken Tamim Abdullah (28) har framlagt flere bilder for NRK som viser at han deltok i operasjonene i Afghanistan. Her står han side ved side med franske soldater.

Foto: Privat

Må gjelde alle kamptolker

Ekeland mener vedtaket også må omfatte kamptolker som har tjenestegjort i Afghanistan for andre land.

– Jeg mener vedtaket må gi grunnlag for å ta opp Tamims sak på nytt. Den må ses på med nye øyne og med den ventede forskriften, sier han.

Flere europeiske land har sikret kamptolker opphold etter endt tjeneste. Nylig vedtok den italienske regjering å hente ut 112 afghanske tolker med familier til Italia. Tolkene hadde tjenestegjort for italienske styrker.

Vet ikke hvor mange

Det er Utlendingsnemnda som skal behandle ankesaken.

Utlendingsdirektoratet vet ikke nøyaktig hvor mange kamptolker, som har kjempet for andre styrker enn norske, som er i Norge. De antar at det er færre enn de «norske» kamptolkene.

Advokat Arild Humlen har arbeidet mye med asyl- og menneskerettigheter. I en e-post skriver han:

«Om de har arbeidet for norske eller andre lands styrker er ikke av betydning, så lenge de risikerer alvorlige reaksjoner ved retur til hjemlandet.»

Ny debatt om Norges behandling av kamptolker som søker opphold i landet. I Kristiansand bor en afghaner som jobbet for de franske ISAF-styrkene, og som har fått avslag på opphold i Norge.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 09 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %