Hopp til innhold

– Ta fra dem skjenkebevillinga

Mer enn halvparten av serveringsstedene i Arendal oppfyller ikke kravene til skjenkebevilling, mener Fellesforbundet. Nå ber forbundet kommunen om å rydde opp.

Video a8dd28d2-f8ad-43ab-865d-f68347a2043d.jpg

SE VIDEO: Fellesforbundet i Arendal mener kommunen burde ta fra mange av serveringsstedene skjenkebevillinga.

– Ingen restauranter jeg har besøkt har alt i orden. Det er noe galt over alt. Det er bekymringsfullt at de da har skjenkebevilling, så lenge politikerne har ment at de ikke skulle ha det, sier Thor-Åge Christiansen i Fellesforbundet i Østre Agder.

Thor-Åge Christiansen

Thor-Åge Christiansen i Fellesforbundet mener Arendal kommune må rydde opp i restaurantnæringa i byen.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Han sitter og ser på en arbeidskontrakt som han mener er ett eksempel på de mange bruddene i restaurantbransjen i Arendal.

– Dette er en midlertidig kontrakt. Er den lovlig i det hele tatt? Trolig ikke. Det står for eksempel ikke her hvor mange timer han eller hun skal jobbe i uka. Det er ulovlig, sier Christiansen.

Fellesforbundet har sett mange slike kontrakter fra serveringssteder i Arendal i det siste.

Ifølge Christiansen bryter over halvparten av serveringsstedene i byen arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsavtale. Og i Arendal kommune må man ha godkjente arbeidsavtaler for å få skjenkebevilling.

– Ikke bevisst unnaluring

Marianne Kalleberg

Leder av Arendal restaurantforening, Marianne Kalleberg, tror ikke det er så mange brudd som Fellesforbundet vil ha det til.

Foto: NRK

Men leder for restaurantnæringa i byen, Marianne Kalleberg, har ikke tro på at situasjonen er så alvorlig som Fellesforbundet vil ha det til.

– Vi har jevnlige besøk av alle instanser, Arbeidstilsynet inkludert. Hadde vi hatt mangelfulle kontrakter, tror jeg de ville påpekt det til oss.

– Jeg tror det vil være slengere, for vi er mennesker alle sammen og vi kan alle gjøre feil. Men at det er gjennomgående, bevisst unnaluring, tror jeg ikke det er hold i, sier Kalleberg.

Ikke kommunens ansvar

Christiansen har nå bedt kommunen om å rydde opp, men kommunen mener det er lite de kan gjøre, og spiller ballen videre til Arbeidstilsynet.

Trond Bergh

juridisk spesialrådgiver i Arendal kommune, Trond Bergh, sier det er Arbeidstilsynet og ikke kommunen som må foreta kontroller.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Det er Arbeidstilsynet og eventuelt skattemyndighetene som må foreta kontrollen og eventuelt gå inn med pålegg knyttet til det punktet, sier juridisk spesialrådgiver i Arendal kommune, Trond Bergh.

Men Fellesforbundet mener kommunen bør ta grep selv.

– De må ta fra dem skjenkebevillinga, for det er forutsatt fra politikerne at lovlige arbeidskontrakter skal være på plass. Når det ikke er det, må de ta bevillinga fra dem. Så får de gå gjennom en ny søkeprosess og dokumentere at arbeidsavtalene er i orden, sier Christiansen.

Vipers i «final4»
Spiller nå
Vjakhireva: – Du får eit betre svar om to timar 01:54
Neste