Hopp til innhold

Mener for få søker erstatning etter feilbehandling

I fjor utbetalte Norsk Pasientskadeerstatning 31 millioner kroner etter feilbehandling ved Sørlandet sykehus. Det er ni millioner mindre enn i 2013.

Operasjon

Det ble utbetalt langt mindre erstatning til pasienter på Sørlandet i fjor enn året før. ILLUSTRASJON.

Foto: Alexander Schulz / SCHULZ/MAXPPP

Pasient- og brukerombud i Vest-Agder Gunhild Solberg sier det er for få som søker erstatning etter feilbehandling.

– Mange som tar kontakt med kontoret vårt opplyser at de ikke er kjent med muligheten for å søke erstatning. Selv om helsepersonell er pålagt å informere om muligheten, så tror vi det er mørketall, sier Solberg til NRK.no.

Mens det i 2013 ble betalt ut godt og vel 39 millioner kroner til pasienter og pårørende etter feilbehandling ved Sørlandet sykehus, viser fjorårets utbetalinger fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) en reduksjon på åtte millioner til 31 millioner kroner.

Fra sykehusets side oppfordrer vi pasienter til å melde ifra hvis det har skjedd uhell eller skader.

Per Engstrand, fagdirektør

Tilfeldig nedgang

Selv om Gunhild Solberg mener for få har søkt erstatning etter feilbehandling i Vest-Agder, mener hun nedgangen er tilfeldig.

– Ja, det vi tror vi ettersom nedgangen er så liten.

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet Sykehus sier erstatningsutbetalingene sier noe om kvaliteten på pasientbehandlingen ved sykehuset, men langt ifra alt.

– Variasjon fra år til år er vanskelig å bedømme selv om dette kan se ut som om det er hyggelige tall. Det er vanskelig å kommentere tallene fra år til år, men nasjonalt ser man en relativt god innmeldingskultur til NPE, sier Engstrand.

Stabile tall

Det har i årevis vært stabile tall på medhold og avslag på pasientklager. Tallene viser at én tredel får medhold, mens resten får avslag.

Engstrand sier sykehuset ikke er motstander av at pasienter søker erstatning. Tvert imot.

– Fra sykehusets side oppfordrer vi pasienter til å melde ifra hvis det har skjedd uhell eller skader som ikke er rettmessige, sier Engstrand.

Det har vært en kraftig økning i pasientklager i Vest-Agder som gjelder behandling i privat helsetjeneste, kommunehelsetjenesten, offentlig kjøp av private helsetjenester og vaksinasjoner.

Skader hos private aktører

Kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Catsberg i Norsk Pasientskadeerstatning tror større kunnskap om rettigheter er én av årsakene.

– Vi tror det skyldes at folk i større grader er klar over at de kan søke erstatning hos NPE hvis de har fått feilbehandling også hos private aktører i helsetjenesten.

Pasient- og brukerombud i Vest-Agder, Gunhild Solberg, har ventet på økning av feilbehandling innen private helsetjenester.

– Det er nok mange som tenker at de ikke kan søke erstatning når skaden har oppstått hos private aktører, men NPE tar også disse sakene, sier hun.