Mener flytebro er et alternativ

En flytebro mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord kan gi arbeidsplasser i verftsindustrien, mener ordfører Jan Sigbjørnsen. Før helgen var han i Hordaland for å se på alternative modeller etter at tunnelplanene til Hidra ble skrinlagt.

Ordfører i Flekkefjord, Jan Sigbjørnsen