NRK Meny
Normal

Mener flere titalls overgrepssaker kan dukke opp

Leder av Statens barnehus mener temauker som Lillesand arrangerer mot vold og seksuelle overgrep, krever langsiktig oppfølging av traumatiserte barn.

Anne-Lise Farstad

Anne-Lise Farstad i Statens barnehus mener det kan dukke opp mange overgrepssaker i kjølvannet av temauken som arrangeres av barnevernet i Lillesand.

NRK fortalte onsdag om at det har kommet inn flere konkrete tips til barnevernet, etter at Stine Sofies stiftelse har møtt skolebarn og snakket om vold og overgrep:

Temauken er en satsing fra barnevernet i Lillesand og Birkenes, hvor det blant annet gjennomføres foredrag for barn og foreldre, og hvor Stine Sofies stiftelse besøker barne- og ungdomsskolene i kommunen. Det er imidlertid ikke alle som synes det er uproblematisk med en slik satsing.

– Konsekvensene kan være at hvis barn forteller noe og ikke blir fulgt opp ordentlig, så kan de igjen føle at de ikke blir trodd eller hørt, sier Anne-Lise Farstad.

Farstad er leder for Statens barnehus i Kristiansand som er underlagt politiet, og legger vekt på at sakene som dukker opp som en del av satsingen må bli anmeldt.

– Kan være et titalls saker

Farstad mener det kan bli langt flere saker etterhvert som månedene går.

Lisbeth Tranberg

Lisbeth Tranberg i barnevernet mener de er godt rustet til å ta imot barn som trenger hjelp også på lang sikt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Man må tenke på hva slags reaksjoner dette kan sette i gang over tid. Barn som har vært utsatt for vold og overgrep kan ha fortrengt mye, og gamle hendelser kan dukke opp etter mange måneder.

Derfor understreker Farstad viktigheten av at oppfølgingen av barna har et langsiktig perspektiv.

– Det kan være et titalls barn som trenger oppfølging og hjelp på lengre sikt, og da må man være i stand til å håndtere det.

Mener kommunen er rustet

Lisbeth Tranberg i barnevernet i Lillesand og Birkenes har vært tilstede på skolene når barna har fått informasjon om vold og seksuelle overgrep.

Hun deler ikke Farstads bekymring om kvaliteten på den langsiktige oppfølgingen.

– Selvfølgelig skal det være folk til å ta imot barna. Når vi får meldinger om vold og seksuelle overgrep har vi plikt til å følge opp hver enkelt sak, og det gjør vi også, forteller Tranberg.

Det er første gang barnevernet i Lillesand og Birkenes arrangerer noe slikt på bakgrunn av kommunens handlingsplan. Derfor mener Tranberg at forberedelsene også har vært gode.

– Vi skal også være rustet om lang tid om det trengs. Jeg er helt trygg på at barna skal bli møtt på en god måte.