Mener et godt tilbud blir rasert

Stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Torhild Brandsdal fra Vest-Agder KrF ber helseministeren om å redde rusbehandlingsstedet Lolandsheimen i Vennesla. Klinikken har tapt Helse Sør-Østs anbudskonkurranse og kan bli lagt ned.