Mener de ikke får som fortjent

Sykepleiere i Norge mener de ikke får nok lønn og anerkjennelse for jobben de legger ned. I en ny rapport om arbeidsmiljøer i Norge kommer sykepleierne klart dårligst ut i spenningen mellom høye krav og liten grad av anerkjennelse.

Sykepleier

Ifølge en ny rapport går det frem at sykepleiere er blant de som er mest misfornøyd med sitt arbeidsmiljø. (ILLUSTRASJONSFOTO).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) la torsdag ut en rapport om arbeidsmiljøet i nesten 50 yrkesgrupper i Norge.

Misfornøyde sykepleiere

Her går det frem at sykepleierne er blant de mest misfornøyde på flere punkter.

  • 60 prosent av de spurte sykepleierne sier det ikke er samsvar mellom arbeidsinnsats og belønning, som for eksempel lønn. Sykepleiere er også blant yrkesgruppene som i størst grad mener de ikke får nok anerkjennelse og støtte fra sine ledere.
  • Sykepleiere føler de ikke får gjort jobben godt nok og sliter med psykososiale problemer.
  • 75 prosent sier at de har liten grad av selvbestemmelse over egen jobb.
  • 68 prosent sier de jobber utenom vanlig arbeidstid, i et arbeid som ifølge de spurte har et høyt arbeidspress.
  • Sykepleierne er blant dem som oftest opplever vold og trusler i jobben.

– Nå må noe gjøres

– Når vi ser at bare én av fire sykepleiere får tilbud om faglig oppdatering, åtte av ti ofte eller alltid må jobbe i høyt tempo, og fire av ti får liten anerkjennelse av sin nærmeste leder, gir dette et grelt bilde av arbeidssituasjonen til sykepleiere, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet.

– Her er dokumentasjonen, nå må noe gjøres, mener Normann, ifølge en pressemelding fra Sykepleierforbundet.

Ikke overrasket

Hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet i Arendal, Anne Vartdal, er ikke overrasket over at sykepleiere mener de ikke får nok anerkjennelse og belønning for jobben de gjør.

– Det er ikke veldig overraskende. Vi føler at vi kommer dårligere ut enn andre sammenlignbare yrker. Vi tjener mindre enn andre med tilsvarende utdanning, og har generelt vanskeligere for å få uttelling lønnsmessig for videreutdanning og kompetanse vi har, sier Vartdal til NRK.no.

Føler ikke de strekker til

I rapporten fra arbeidsmiljøinstituttet kommer det også frem at sykepleiere sliter med psykososiale belastninger.

– Det jeg vet er at mange sykepleiere går hjem fra jobb uten å føle at de har fått gjort jobben sin godt nok. De har veldig mange oppgaver og må gjøre strenge prioriteringer med knappe ressurser, sier Vartdal.

– Jeg vet om mange som føler de har ugjorte oppgaver og at det er oppfølging de ikke har fått gjort slik de gjerne skulle gjort. Det er en følelse som sliter på mange sykepleiere, sier Vartdal.

Utsettes for vold og trusler

Blant de 50 spurte yrkesgruppene er sykepleiere også blant dem som opplever mest vold og trusler i arbeidstiden.

– Vi møter mange mennesker i forskjellige livssituasjoner, og det er klart at det forekommer her også, sier Vartdal om situasjonen i Arendal.

– Givende, men krevende

Hun føler likevel det er viktig å presisere at mange sykepleiere trives i yrket.

– Sykepleiere jobber veldig tett på mange mennesker i forskjellige livsfaser, og vi har en fantastisk flott og meningsfylt jobb. De fleste kjenner en veldig glede med jobben sin. Men det er også slik at en jobber med knappe ressurser, og veldig mange kjenner på at de får ikke gjort alt de skal gjøre. De må gjøre det litt lettvint for å komme gjennom arbeidslister. De må gjøre det som er godt nok, og ikke det som er det beste, sier Vartdal.

– Med litt mer ressurser og ro rundt oppgavene så hadde en hatt en litt bedre hverdag, mener hun.

– Det er en givende jobb, men en krevende jobb, påpeker Vartdal.