Mener dagens tilbud er for snevert

Lege og professor i sexologi ved UiA, Esben Esther Pirelli Benestad, etterlyser en ordning for transpersoner som ønsker å fjerne testikler, men beholde penis. Slik ordningen er i dag er det kun mulig å fjerne både testikler og penis.

Esben Esther Pirelli Benestad

Siste nytt fra NRK Sørlandet