Mener begravelser prises for høyt

Begravelser har blitt stor business her i landet, og en gravferd kan fort koste nærmere 50.000 kroner. Nå blir prisnivået gjenstand for kritikk innad i bransjen.

Gravferder har blitt en dyr opplevelse for mange. Nå foreslår en begravelsesagent og lokalpolitiker i Åmli at staten tar en del av regninga.

Begravelsesagent og lokalpolitiker Tore Konnestad fra Åmli tar et kraftig oppgjør med sin egen bransje, og mener samtidig at det offentlige må ta en større del av regninga.

Å håndtere døden er en del av hverdagen for Konnestad. Han bukserer en kiste fra bilen, gjennom en lang gang og inn i et rom der han skal hente en avdød.

Samtidig snakker han med NRK om prisnivået i bransjen.

– Verdigheten kommer i andre rekke

– Det er jo en kostnad med kister. Inklusive moms ligger de gjerne på en 7–8000 kroner og oppover. Av og til kommer verdigheten litt i andre rekke, sier Konnestad.

– Det blir mye snakk om økonomi. Man får gjerne presentert en regning på 35-40.000 kroner for selve begravelsen inklusive blomster og en annonse, og i tillegg skal man ha en gravstein til 15-20.000.

Tore Konnestad

Tore Konnestad, begravelsesagent og lokalpolitiker. Han har nå fått Arbeiderpartiet til å vurdere en gjeninnføring av en ordning der staten tar en del av regningen ved begravelser.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Et minnesamvær på toppen av det igjen, gjør at pengene ruller ut, sier han.

Den som ønsker å se avdøde i kista i ti minutter, kan risikere å bli presentert en regning på 2.000 kroner.

Kritisk til bransjen

– For meg skurrer det veldig å plutselig måtte betale for å se sine egne, som man kanskje har tatt vare på gjennom et helt liv. Begravelsesbyrået eier ingen personer, poengterer Konnestad.

Men direktør i Virke, Gravferd, Gunnar Hammersmark avviser kritikken. Han sier det koster penger å sende ut ansatte på slike oppdrag.

– De skal ha vanlige lønns- og arbeidsbetingelser. Når pårørende bestiller varer og tjenester, tar byråene betalt for dette, slik det gjøres i alle andre bransjer, sier han.

Hevder bransjen har blitt flinkere

Gunnar Hammersmark

Gunnar Hammersmark er direktør i Virke, Gravferd. Han sier bransjen har blitt mye flinkere til å vise pårørende alternative løsninger for å begrense kostnadene ved begravelser.

Foto: Pressebilde / Virke

Byråene skal fremlegge ulike alternativer for pårørende, slik at de kan velge mellom ulike løsninger og kvaliteter.

– Dette har bransjen blitt mye flinkere til, mener Hammersmark.

Gravferdsagent Tore Konnestad er også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Åmli. Nå har han fått moderpartiet med på å vurdere et forslag om en gjeninnføring av den gamle ordningen, der det offentlige tar en større del av regningen.

– Mange havner i en utrolig vanskelig situasjon ved et dødsfall. Mange tar jo opp lån. Derfor har jeg lyst til å finne på en ordning som kunne bli rettferdig for absolutt alle.

Konnestad får støtte

Han får støtte fra Anne Helene Olsen fra Froland. Hun mistet mannen sin for et år siden, og ble overrasket over hvor kostbar begravelsen var.

– Jeg tror ikke jeg hadde tenkt på at det ville koste så og så mye. Jeg visste at det ville bli dyrt, men jeg synes det er feil at de utnytter folk på den måten i sørgeperioden, sier hun.

Hun mener det er naturlig om staten tar en del av regninga.

– Det er ikke alle som har like mye penger. Alle burde få en verdig slutt.

Prisen på en gravferd

Dette er reelle kostnader knyttet til en normal begravelse.

Foto: Leif Dalen (foto og grafikk) / NRK