Mener barnevernsaktør ga uriktige opplysninger

Næromsorg Sør hevdet overfor barnevernet i Kristiansand at 15-åringen som drepte viste en fin utvikling i enetiltaket. Fylkesmannen kritiserer kommunen for å ta opplysningene for god fisk.

Krimtekniker på vei inn til Coop Obs

I perioden før 15-åringen begikk knivdrapet på Sørlandssenteret, bodde hun i et enetiltak i regi av en privat barnevernsaktør. Fylkesmannen mener aktøren har gitt et feil bilde av situasjonen.

Foto: Lars Eie / NRK

I perioden før 15-åringen begikk knivdrapet på Sørlandssenteret, bodde hun i såkalt enetiltak i et hus på Hornnes i Aust-Agder.

Hun ble store deler av tiden passet på av tre voksne menn. Her var hun tvangsplassert, og mistrivdes, skriver Fylkesmannen.

Avdøde Marie Skuland som ble knivstukket på Sørlandssenteret

Marie Skuland (17) ble et uskyldig drapsoffer. Månedene i forveien hadde 15-åringen flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv.

Foto: Privat

I tilsynsrapporten kommer det krass kritikk av den private barnevernsaktøren:

De ansatte var ukvalifiserte, bemanninga var ikke tilstrekkelig, jenta ble nektet helsehjelp og loven ble brutt når det gjelder tvang.

«...det manglet kvalifiserte miljøterapeuter på nesten halvparten av dagene...»

Fylkesmannen kritiserer aktøren for å påta seg et oppdrag de faglig sett ikke var rustet til.

NOS ga uriktige opplysninger

Fylkesmannen mener også Næromsorg Sør (NOS) har gitt uriktige opplysninger:

«Vi kan ikke noe sted se at XX var innforstått med at det å bli værende på Evje var en god løsning slik barnevernstjenesten syntes å gi inntrykk av.»

Næromsorg Sør hevdet overfor barnevernstjenesten i Kristiansand at jenta hadde en fin utvikling. Dette var uriktige opplysninger, konkluderer Fylkesmannen.

«På bakgrunn av informasjonen fra NOS la barnevernstjenesten til grunn at XX hadde en positiv utvikling der hun bodde. Informasjonen NOS ga, er etter vår vurdering, ikke et riktig bilde av situasjonen.»

Ifølge tilsynsrapporten hadde ikke barnevernstjenesten i Kristiansand engang snakket med jenta mens hun bodde på Hornnes. De tok Næromsorg Sør sine tilbakemeldinger for god fisk.

NOS nettsider

Næromsorg Sør hevdet overfor barnevernet i Kristiansand at 15-åringen hadde en fin utvikling i enetiltaket deres. Fylkesmannen mener dette var uriktige opplysninger, og at den private leverandøren brøt loven på flere områder. Blant annet ble hun nektet helsehjelp da hun var psykisk syk.

Foto: skjermdump

– Komplekst, kaotisk og vanskelig

Daglig leder av NOS, Lena Braathen vil ikke la seg intervjue, men i en pressemelding skriver hun blant annet:

«Vårt mål har hele tiden har vært å skape stabilitet og trygghet for jenta, og å bidra til en positiv utvikling.»

«På generelt grunnlag vil vi peke på at arbeid med barn og ungdommer som i lang tid har levd under sviktende omsorg, og som er i ekstreme kriser, er svært komplekst, kaotisk og vanskelig for alle involverte hjelpere den første perioden av et behandlingsforløp.»

Lena Braathen

Lena Braathen er daglig leder og eneaksjonær i Næromsorg Sør (NOS) som har blitt en stor aktør innen enetiltak.

Tidligere har NRK skrevet at Næromsorg Sør tjener på enetiltak, og at disse har økt kraftig de siste årene.

NRK har også avslørt at Bufetat ikke har kontroll på bruken av enetiltak, der barn bor i et hus omgitt av voksne ansatte.

Kritiserer valg av enetiltak

Barnevernstjenesten i Kristiansand kommune får kritikk for i det hele tatt å velge enetiltak til jenta.

«Det må kunne forventes at barnevernstjenesten gjør kvalifiserte vurderinger knyttet til et så viktig spørsmål. Og spesielt i en sak som dette hvor XX selv hadde så sterk motstand mot enetiltak.»

«Barnevernstjenesten har det overordna ansvaret...De kan sette bort oppgavene, men ikke ansvaret.»

Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland sier saken er alvorlig og veldig beklagelig.