NRK Meny
Normal

Mener asylbarn må få samme rettigheter som norske

SV krever at enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år må inn under barnevernet, på lik linje med norsk ungdom uten foreldre. Asyladvokat Arild Humlen er enig.

Enslige, mindreårige asylsøkere i Gjerstad

Det kom dobbelt så mange enslige asylbarn til Norge første halvår i år som i første halvår i fjor. Flere mener disse barna ikke får god nok hjelp. Dette bildet er fra Egdehall statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Gjerstad som ble opprettet i sommer.

Foto: Elisabeth Grosvold

Karin Andersen

Karin Andersen (SV) sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Foto: Stig Weston / SV

– Slik mottakene for denne gruppen er i dag, er de ikke gode nok. Vi må ha samme standard for disse ungdommene som for norske ungdommer, sier medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, Karin Andersen (SV).

Tirsdag druknet en 15 år gammel gutt som bodde på asylmottak for mindreårige asylsøkere i Gjerstad. Det var ei ulykke ingen kan klandres for, har politiet konkludert.

Andersen angriper ikke mottaket 15-åringen bodde på. Likevel er det hendelsen i Aust-Agder som aktualiserer debatten.

Andersen er kritisk til at systemet er for dårlig. Hun mener alle enslige asylsøkere under 18 år derfor automatisk burde inn under barnevernets vinger, ikke bare de som vurderes som spesielle tilfeller.

– Når norske unger trenger andre voksne enn foreldrene til å ta vare på seg, så er de barnevernets ansvar. Ungdom som kommer alene til Norge, kanskje etter flere år alene, trenger mer enn noen andre trygge voksne som ser dem og hjelper dem inn i samfunnet, sier Andersen.

Blir vurdert individuelt

Ingjerd Schou

Ingjerd Schou (H) sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Foto: Bjørn Ivar Voll

Ingjerd Schou sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for regjeringspartiet Høyre. Hun mener kompetansen på mottakene for mindreårige er spesielt tilpasset denne gruppa. Dermed vil ungdom som trenger ekstra hjelp fra barnevernet bli oppdaget og få det.

– Det er vanskelige vurderinger, men det er en del gode grunner til at de ikke er underlagt barnevernet i dag. For det første at ungdommene ikke nødvendigvis oppfatter seg som barn og at de ikke på noen måte regnes som barn i landene de kommer fra.

Schou sier det må være en fortløpende vurdering om også enslige asylsøkere over 15 år skal inn under barnevernet, men at det så langt ikke har vært regjeringas politikk.

– Det viktige for norske myndigheter må være at det gjøres en individuell vurdering, slik at dersom ungdommene trenger barnevern, så får de det. At det gjøres en vurdering er viktig, sier Schou.

– Ikke godt nok

Advokat Arild Humlen

Advokat Arild Humlen har mange asylsaker og god kjennskap til hvordan mange unge asylsøkere har det.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Norges kanskje fremste asyladvokat, Arild Humlen, er helt klar på at enslige, mindreårige asylsøkere må inn under barnevernets omsorg.

– Generelt sett må jeg si at de som skal ivareta disse ungdommene på mottakene helt sikkert gjør sitt beste. Problemet er bare at det ikke er godt nok.

Humlen sier det er hans klare oppfatning at man etter barnekonvensjonen må behandle asylbarn helt på linje med norske barn.

– De må ha et omsorgsregime som kan tilby gode oppvekstrammer. Det bør, og etter min mening må, ivaretas av barnevernet, sier Humlen.