Mener det er for lettvint å legges inn på psykiatrisk

Altfor mange legges inn på psykiatrisk avdeling. Det mener klinikksjef, Oddvar Sæther. Sørlandet sykehus ligger 30 prosent høyere enn landsgjennomsnittet på akuttinnleggelser, sier han.

Psykisk helse

Sørlandet sykehus ligger 30 prosent høyere enn landsgjennomsnittet på akuttinnleggelser, ifølge ledelsen ved psykiatrisk avdeling.

Foto: SCANPIX

– Før var det en høy terskel for innleggelse. Vi har endra den praksisen, sier klinikksjef Oddvar Sæther.

Han mener det rett og slett har blitt for lettvint å legges inn:

– Hvis fastlegen og legevakten sier at noen trenger en innleggelse, så sier vi hjertelig velkommen.

Oddvar Sæther

Sørlandet sykehus ligger 30 prosent høyere enn landsgjennomsnittet på akuttinnleggelser, ifølge klinikksjef ved psykiatrisk avdeling, Oddvar Sæther.

Men nå mener Sæther noe må gjøres. Han tror nemlig ikke folk på Sørlandet er sykere enn resten av befolkninga, men at det er en blitt en tradisjon at folk skal legges inn. Mange innleggelser er unødvendige, ifølge Sæther:

– Fordi kommunenes tilbud har vært i skraleste laget, har innleggelse blitt løsningen. Vi tror det finnes andre løsninger, men det betyr at kommunene må ha et nettverk på plass.

– Men sånn det er i dag, har vel ikke kommunene noe spesielt personell til dette?

Jo, fastlegene er flinke på å behandle psykiatriske pasienter. Dersom situasjonen blir mer akutt, kan de få bistand av sykehuset.

Vil hjelpe folk der de er

Siden nyttår har sykehuset hatt to ambulante akutteam i psykiatrien. Ett i hvert fylke. Disse skal rykke ut til psykiatriske pasienter som trenger hjelp, og hindre en eventuell innleggelse.

– Ikke primært for at tallet skal bli bedre, men fordi vi tror pasientene har det bedre med å få hjelp der de er, fremfor å bli lagt i ei seng på sykehuset, sier Sæther.

– Men dere har et team i Kristiansand, og det andre i Arendal. Det er vel ikke nok til å gi hjelp til alle som trenger det?

– Vi har selvsagt et problem med at fylkene er så store. Vi må få til ordninger som gjør at folk i Gjerstad, Bykle og vest i vest også får hjelp. I årene fremover har vi planer om å styrke de ambulerende akutteamene.

Det er et ledd i samhandlingsreformen å flytte de psykiatriske tjenestene ut i kommunene. Sæther sier den enkelte kommune kommer til å få stadig større ansvar for å følge opp de psykiatriske pasientene.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Over halve klassen i karantene - nå kan det bli annerledes

Anita Thorsen og Knut Eckhoff, Norgesplaster

Norgesplaster blir i Vennesla - opp mot 60 beheld jobben