Mener Agderposten øker konfliktnivået mellom aust og vest

Sjefredaktør i Fædrelandsvennen er lite imponert over Agderposten-artikkel som konkluderer med at mange austegder ikke liker vestegdene. Han mener virkeligheten er stikk motsatt.

Eivind Ljøstad

Sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen mener at Agderposten nører oppunder fordommer mellom de to delene av Sørlandet.

Foto: Geir Ingar Egeland

– Jeg måtte kommentere dette, for vi lo av vinklingen Agderposten hadde presset ut av denne undersøkelsen, det sier Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen til NRK.

På lederplass fredag skriver han at Agderposten gjør sitt ytterste for å skape konflikt, og få det til å se ut som austegdene ikke liker sine naboer i vest.

Useriøs journalistikk

I torsdagens avis skrev Agderposten at hver tredje austegd er skeptisk innstilt overfor vestegdene. Ljøstad mener det er feil.

– Det er ingenting i undersøkelsen som bekrefter det Agderposten hevder, snarere tvert imot. Det er useriøst vinklet, sier Ljøstad.

Morten Rød

Sjefredaktør i Agderposten, Morten Rød, avviser at avisen har en agenda mot vestegdene.

Foto: NRK

Redaktørene i Agderposten og Fædrelandsvennen tok debatten om undersøkelsen i Sørlandssendinga på radio fredag ettermiddag.

Sjefredaktør i Agderposten, Morten Rød, avviser at avisen har en agenda mot vestegdene.

– Det er ikke et ukjent grep i journalistikken å ta fatt i elementer som vekker oppsikt. Jeg tror at folk liker hverandre på tvers av fylkesgrensene, men undersøkelsen viser at det finnes austegder som ikke liker vestegdene like godt, og det har vi vinklet på, forklarer Rød.

Nører opp under fordommer

Sjefredaktør i Fædrelandsvennen mener at Agderposten med dette nører oppunder fordommer mellom de to delene av Sørlandet.

– Undersøkelsen bruker en skala fra en til fem. I all annen statistikk vil du leses som nøytral dersom du svarer med alternativ tre. Agderposten har regnet dem som svarer alternativ tre, som imot vestegder, for å få dekning for sin vinkling, understreker han.

– Der har Ljøstad helt rett, vi har ikke dekning for at hele Aust-Agder mener dette, det skal vi rette opp i, understreker Morten Rød i Agderposten.

Undersøkelsen har skilt ut Arendal, Froland og Åmli. Ljøstad mener det er gjort for å skape et mer negativt bilde.

– Dette har med den journalistiske vinklingen å gjøre. Vi synes dette er forsonende siden det har vært rivalisering mellom aust- og Vest-Agder i mange år, og kanskje kan det bygge bro, sier Rød.

Folk på gata.

Se hva folk i Arendal synes om Vest-egder.

– En lang såpeopera

Eivind Ljøstad skriver på lederplass at dette er en episode i en eviglang såpeopera.

– Det virker som Agderposten gjør sitt ytterste for å skrive om at noen i Kristiansand har noe imot noen i Arendal, sier Ljøstad.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet, verden ser annerledes ut i disse to byene og vi speiler det engasjementet som er i Aust-Agder i våre spalter, understreker Rød.

– Ljøstad tror det kommer flere episoder i denne såpeoperaen, er det planen?

– Vi har hatt mange ulike slike saker i sommer, uten at noen har kommentert dem i Fædrelandsvennen, men vi har ikke noe i ermet nå, så dette bør alle ta med godt humør, avslutter Rød.