Frykter at meitemarken skal bli «impotent»

Miljødirektoratet frykter at ryddingen av gammel ammunisjon i det populære turområdet Jegersberg i Kristiansand kan gå utover reproduksjonen til meitemarken.

Hagl Jegersberg

Miljødirektoratet frykter for meitemarken når Skifte eiendom skal fjerne miljøfarlige tungmetaller i Jergesberg. Her eksempel på giftig blyhagl som nå skal fjernes.

Foto: Bilde fra rapport

NRK har tidligere fortalt at Kristiansands mest populære turområde, Jegersberg, skal renskes for mulige granater, ammunisjon og miljøfarlige tungmetaller.

Det er Skifte eiendom, en del av Forsvarsbygg, som har ansvar for arbeidet. Ved oppryddingen skal om lag 13.000 kubikkmeter med forurenset masse graves opp.

Frykter reduksjon i reproduksjonen

Nå viser det seg at Miljødirektoratet er bekymret for meitemarken i området. De mener grenseverdiene for bly i jorden, som Skifte eiendom har satt i forbindelse med oppryddingen, er for høye.

Grensene er satt til 1200 milligram bly per kilo. Direktoratet vil redusere verdiene til 700. I praksis betyr det at Miljødirektoratet mener at Skifte eiendom må rydde opp mer av den grunnen som er forurenset.

Miljødirektoratet mener høyere grenseverdier kan gå utover reproduksjonen til meitemarken.

Tross dette kommer ikke Skifte eiendom til å redusere grenseverdiene. De frykter det vil medføre et mye større naturinngrep.

– I dette tilfellet mener vi at det er viktigere å redde noe av naturen. Vi har derfor foreslått at grenseverdiene vi satt fra starten opprettholdes, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kart over Gimlemoen

Over et område på 50.000 kvadratmeter skal 13.000 kubikkmeter med forurenset masse skal graves opp på Gimlemoen i Kristiansand. Kartet viser de tre områdene der det befinner seg tungmetallrester fra skytevåpen.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune

Vil bli mye dyrere

Han deler dermed ikke bekymringen til Miljødirektoratet.

Ifølge Skovli Henriksen viser studier at meitemarken overlever ved de tiltaksgrensene Skifte eiendom har satt.

– Dette handler om faren om reproduksjonen til meitemarken, ikke frykt for at de skal dø. Studier viser at meitemarken overlever hundre prosent ved de grensene for blyverdier vi har satt.

Dersom Skifte eiendom skulle begynne å grave i et større område, slik Miljødirektoratet ønsker, vil dette også medføre at arbeidet vil bli betydelig dyrere, sier Skovli Henriksen.

– Primært blir dette dyrere fordi vi vil måtte grave over et større område. Det er et område som også er vanskelig å komme til. Det vil også være svært komplisert å frakte maskiner og utstyr. Trolig må vi da bruke helikopter. Det sier seg selv at dette vil bli mye dyrere, sier han.

Hvor mye dyrere det eventuelt vil bli, kan ikke prosjektlederen svare på.

Avfyrt to millioner skudd

Nå er saken oversendt til Fylkesmannen som skal ta stilling til om grenseverdiene Skifte eiendom har satt må endres eller om de kan stå som de er.

Gimlemoen i Kristiansand ble på midten av 1800-tallet etablert som et militært område.

Helt frem til 2003 var det skyteaktivitet på området nord for leiren. Langvarig bruk av håndvåpen har ført til forurensing av tungmetaller.

Det er snakk om cirka 13.000 kubikkmeter med forurenset masse over et område på 50.000 kvadratmeter.

Det populære turområdet, Jegersberg i Kristiansand som består av flere turløyper, er ett av områdene som blir mest berørt.

Oppstart rundt påske

På leirduebanen mellom Kroktjønn og øvre Jegersbergvann (se kartet over) har det blitt avfyrt rundt to millioner skudd med blyhagl de siste 50 årene. Banen var i drift frem til 2008 og man kan fremdeles se store mengder hagl i terrenget i en inngjerdet håndgranatbane.

Nå iverksettes tiltak for å fjerne tungmetallene som kan være en miljøtrussel.

Tidligere i vinter ble det klart at deler av de planlagte gravearbeidene i Jegersberg i Kristiansand må vente til neste år. Utsettelsen skyldes uavklarte hensyn til flytrafikken over Kjevik. Det er gravearbeidet ved leirduebanen som må utsettes. Skovli Henriksen sier at oppstart trolig skjer rundt påske 2015.

Det øvrige arbeidet ved Kyrtjønn, Pistolbanen og deponiet blir etter planen utført i år. Arbeidet starter ifølge Skifte eiendom 1. juni.

Jegersberg kan være full av gamle bosetningsplasser. Men fare for eksplosiver i bakken hindrer arkeologiske utgravninger.