Nye tider for journalistutdanningen

Den raske overgangen fra papiraviser til digitale medier stiller nye krav til journalistutdanningen. Nå må utdanningsinstitusjonene tenke nytt.

Mediehøgskolen Gimlekollen

Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand er en av skolene som tilbyr utdanning i journalistikk. Nå vil de forberede seg på endringene som skjer i mediebransjen.

Foto: Mediehøgskolen Gimlekollen

Papiravisens rolle som nyhetsformidler er på nedtur. Stadig flere velger bort papiravisene til fordel for nyheter på nett.

– Nå ser mediehusene selv at det kanskje bare er noen få år til de må ta en avgjørende, siste runde før de må legge ned papiravisene sine.

Det sier lektor Espen Sørmo Strømme ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand.

Må tenke nytt

Strømme mener krisen i mediehusene gjør at det er helt nødvendig å tenke nytt om journalistutdanningen.

– Vi har noen tanker selv om hvilken vei utdanningen bør gå, men de endringene bør også forankres i bransjen, sier han.

På nyåret skal ulike journalistutdanninger møtes. Der vil representanter for mediebransjen være til stede.

– Vi håper vi kan finne noen i bransjen som kan ta et steg ut til siden og hjelpe oss og se framover. Hvilke type journalister trenger vi om fem, ti år? Hvordan kan journalistutdanningen bidra til å gi studentene den kompetansen de trenger?

Ønsker mer fokus på digitale medier

Jørgen Steffensen studerer journalistikk ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Han ser at han trenger flere ben å stå på.

– Jeg merker at det er en stor forandring i mediebransjen for tiden. Det er tydelig at det er vanskelig å få jobb og at det har blitt et tøffere marked.

Steffensen ønsker mer fokus på digitale medier i utdanningen. Han trekker fram sosiale medier som ett eksempel.

– Det er en ganske stor mangel, sier han.

Fundamentale forandringer

Anne Hege Simonsen

Anne Hege Simonsen leder utvalget som nå ser på utfordringer knyttet til journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Foto: HiO/Erik Stewart

Anne Hege Simonsen leder et internt utvalg ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. De har tatt for seg utdanningstilbudet ved skolen.

– Dette utvalget er knyttet til utfordringer som gjelder digitalisering og det visuelle, sier hun.

Hun sier at det ikke er første gang mediebransjen er i forandring, men at endringene som skjer nå er ganske fundamentale.

– Vi er ikke helt akterutseilt, men vi blir jo konfrontert med at ting forandrer seg i mediebransjen. Det må vi forholde oss til hvis vi ønsker å være et godt utdanningstilbud, sier hun.

Utvalget skal legge frem sine synspunkter og forslag til eventuelle endringer i journalistutdanningen i Oslo på et intern møte neste uke.