– Ikke ta med hunden på konsert

Mattilsynet har i sommer fått inn flere bekymringsmeldinger om hunder som blir utsatt for høyt støynivå på utekonserter.

Hund på fiskebrygga

– Hunder er lyd-sensitive og har langt bedre hørsel enn mennesker. De kan fort bli stresset og i verste fall få hørselsskader hvis de blir utsatt for høy lyd over lang tid, sier Nina Vehus i Mattilsynet.

Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Sommeren er for mange synonymt med utekonserter og musikk i godt lag.

Men flere bekymrede privatpersoner, og også praktiserende veterinærer, har meldt inn sine bekymringer til Mattilsynet i Agder om at folk tar med seg sine firbente på konserter med høyt støynivå på Sørlandet i sommer.

– Vi forstår godt de som har meldt inn bekymringene. Vi anbefaler at hunder holdes hjemme fra konserter der lydnivået er veldig høyt. I denne sammenheng anbefales det å ikke overstige 65 desibel, sier avdelingsleder i Mattilsynet region Aust- og Vest-Agder Nina Vehus.

Flere av bekymringsmeldingene tilsynet har mottatt gjelder de populære tirsdagskonsertene på fiskebrygga i Kristiansand.

Hunder hører mye bedre enn mennesker og i verste fall kan hundene få hørselsskader.

– Det vi opplever som normal prat kan for en hund oppleves som støy, sier Vehus.

Avdelingssjef, Nina Vehus, i Mattilsynet region Aust og Vest Agder

Nina Vehus fra Mattilsynet har mottatt flere bekymringsmeldinger om hunder som blir utsatt for høyt støynivå på konserter.

Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

– Få hundepass

Linn Markussen har en hund av rasen Thai Ridgeback. Hun tar ikke med seg sin hund på konserter.

– Jeg mener at de ikke har noe på konserter å gjøre i det hele tatt. Du kan gjerne ta de med til byen, miljøtrene og sosialisere de, eller på turer i skogen, men når det gjelder musikk og høye lyder syns jeg ikke at det er noe heldig for dem.

Hun mener at andre hundeeiere også burde droppe å ta med hunden på konsert.

– Jeg er ikke noe for det. Jeg syns at de heller kan la hunden være hjemme. Hvis du har en hund som ikke liker å være lenge alene hjemme så kan du få hundepass.

Dersom du absolutt vil ha med hunden til fiskebrygga bør det være utenom konserttid, sier Markussen.

– Du kan fint ta med deg hunden ned dit, men da kan du heller gå tidligere på dagen.

Linn Markussen

Linn Markussen med sin Thai Ridgeback, en hunderase fra Thailand. Dette skal være den eneste av sitt slag på Sørlandet.

Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Mattilsynets råd

Mattilsynet har laget en veileder for hundeeiere hvor råd om støy inngår.

Vedvarende lydnivå skal ikke overstige 65 desibel og skadelige lyder skal unngås så langt det lar seg gjøre. Med «vedvarende støy» menes dur og støy fra faste installasjoner eller annet som vedvarer i mer enn i 10 prosent av døgnet.

Dersom lydnivået på oppholdsstedet virker sjenerende bør lyden måles. Hunden bør også kunne velge bort rom med støy.

Andre momenter som er viktig å vurdere før en tar med hunden på konsert er hvor varmt det er, tilgang på vann og om det er mye folk.

– Ofte vil det være det beste for hunden å være hjemme og ikke utsettes for vedvarende høy musikk, tett folkemasse og varm sommersol, sier Nina Vehus.

Hund på fiskebrygga

– Ta gjerne med hunden til fiskebrygga for å sosialisere utenom konserttid, sier hundeeier Linn Markussen.

Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK