Martin med epilepsi fikk læreplass

Martin Håland har daglige epilepsianfall. Som mange andre med nedsatt funksjonsevne sleit han med å finne jobb. Men så tok onkelen grep.

Martin Håland fra Søgne har daglige epilepsianfall. Som mange andre med nedsatt funksjonsevne sleit han med å finne jobb. Men så tok onkelen grep.

Martin Håland fra Søgne har epilepsi, og kan få daglige og kraftige anfall.

Med en lærlingeavtale hos onkel og byggmester Frode Lomeland har han fått en mulighet i arbeidslivet.

– Det er litt skummelt hvis jeg er på taket. Jeg kan falle ned, men det er alltid en der som passer på, sier Martin.

Alternativet til Martin hadde vært å sitte hjemme.

– Nå viser jeg de at alle folk bør få sjansen til å prøve seg, sier han.

– Fungerer bra

Nomeland

Byggmester Frode Lomeland.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Onkelen var i utgangspunktet skeptisk, og redd for ekstraarbeid ved å gi nevøen en sjanse. Frykten var ubegrunnet.

– Jeg er overrasket over hvor bra det kan fungere når fagpersoner jobber sammen for å finne gode løsninger, sier Lomeland.

Martin fikk sjansen. Men over 80.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står uten jobb i Norge selv om de faktisk kan arbeide.

– Jeg synes det er et av de største samfunnsproblemene vi har i dag, sier Lomeland.

Håper Martins historie kan åpne dører

Leder i Nav Søgne, Anette Berg, sier de prioriterer gruppen med nedsatt funksjonsevne høyest. Men hun innrømmer at de var skeptiske til at Martin skulle gå i snekkerlære.

Anette Berg

Nav-leder Anette Berg håper flere arbeidsgivere vil gi syke en jobbsjanse.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Men det viser at det kan lønne seg å lytte til brukeren

– Dessverre er det for få slike historier som denne om Martin. Hans historie kan være med å åpne dører hos arbeidsgivere, sier Nav-lederen.

Berg mener at det er små og mellomstore bedrifter som kan gi størst muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men det trengs flere arbeidsgivere på banen.

– Hva er bedriftsledere redd for?

– De er nok redd for utfordringene som vil dukke opp og muligens byråkratiet. Men de må se nytten og gevinsten av å normalisere det å være syk og i jobb, sier Berg.