Hopp til innhold

Vennesla legevakt får kritikk

Legevakta i Vennesla får kritikk av fylkeslegen etter at en mann med hjertetrøbbel døde på vei til legevakta i Kristiansand.

Kristian Hagestad

Fylkeslegen mener legevakta i Vennesla ikke handlet faglig forsvarlig.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Fylkeslegen i Vest-Agder, Kristian Hagestad mener at legevakten i Vennesla ikke handlet faglig forsvarlig da mannen ble sendt videre til legevakten i Kristiansand.

Det kommer frem i en tilsynsrapport. Hendelsen, der den 48 år gamle mannen døde, skjedde i november i fjor.

Fikk hjertestans og døde

Ifølge tilsynsrapporten kontaktet mannen Vennesla legevakt på telefon fordi han hadde smerter i brystet, men han ble oppfordret til å oppsøke legevakta i Kristiansand.

Mannen og kona satte seg i bilen for å kjøre til Kristiansand.

«Pasienten gikk sent ut i bilen, men rett etter at de hadde kjørt, ga han uttrykk for å føle seg bedre. Han ville selv ringe Kristiansand legevakt for å fortelle at de kom. Kort tid etter tok han seg for brystet og falt bakover», står det i rapporten.

Livreddende førstehjelp ble satt i gang, men mannen døde.

Fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad, sier til NRK at helsepersonellet burde ha foretatt en bedre utspørring av pasientens symptomer.

Vanskelig å skille brystsmerter

– I dette tilfellet mente vi at en mer systematisk utspørring av pasienten, i samsvar med retningslinjer for hvordan man skal spørre når det er snakk om akutte brystsmerter av ukjent årsak, kunne ha medført at situasjonen ville ha vært vurdert annerledes, sier Hagestad.

Fikk legevakten i Vennesla opplyst at mannen hadde typiske tegn som kunne være hjerteinfarkt?

– Det var ikke typiske tegn til hjerteinfarkt, men det var visse holdepunkt for at det kunne være snakk om dette, sier fylkeslegen.

Legevakta i Vennesla vil foreløpig ikke kommentere saken.

Vennesla legevakt har lege og sykepleier til stede kl. 08.00 og 23.00 hver dag. Om natten har kommunen en samarbeidsavtale med Kristiansand legevakt.

Fylkeslegen sier at det i mange tilfeller kan være utfordrende for helsepersonell å skille mellom de mer banale og ufarlige brystsmertene og det som kan være hjerteinfarkt.

– En av de store utfordringer når det gjelder legevaktsarbeid og allmenn medisin er å vurdere pasienter med brystsmerter. Noen brystmerker oppstår i forbindelse med livstruende sykdom. Men det er også mange som har brystsmerter av helt banale årsaker. Det kan være vanskelig å skille dette, sier han.

Vil øke undervisningsaktiviteten

Ifølge rapporten oppfattet ikke legevakten i Vennesla at mannen sa at han kaldsvettet.

Hendelsen ble drøftet med de involverte ved Vennesla legevakt i etterkant. I rapporten kommer det frem at de mener at det ikke ble gjort noen feilvurdering sett opp mot de opplysningene som ble mottatt. Legevakten ønsket likevel at Fylkesmannen skulle vurdere saken.

Hendelsen er drøftet og gjennomgått med det involverte vaktteamet. Den aktuelle hendelsen vil medføre at undervisningsaktiviteten vil øke i 2013, står det i rapporten.