Etterlyser mer morsmelk

På sykehusene på Sørlandet er det morsmelk-krise. Nesten tomme melkelagre gjør at syke spedbarn må få pulvererstatning.

Video Manko på morsmelk

VIDEO: Kvinner som har morsmelk til overs ber om å gi overskuddet til morsmelk-banken.

Melk i morsmelkbanken

Kjøleskapet med ekte morsmelk er nesten tomt.

Foto: Espen Bierud / NRK
Lunden Jenssen

Barnesykepleier Kirsten Lunden Jenssen ber ammende mødre ta kontakt.

Foto: Espen Bierud / NRK
Gunleiv Byremo

- Morsmelk er den optimale ernæring for nyfødte, sier overlege Gunleiv Byremo i Arendal.

Foto: Espen Bierud / NRK

Sørlandet sykehus mangler morsmelk til for tidlig fødte barn. Dermed er det bare de aller minste, sykeste og svakeste barna som nå får de livsnødvendige dråpene.

Alle andre premature barn må nøye seg med pulver-erstatning.

– Hard prioritering

Barnesykepleier Kirsten Lunden Jenssen forteller om hard prioritering når morsmelkbanken i Arendal nå inneholder skralt med dyrebare desilitre fra ammende mødre.

– For øyeblikket har vi hard prioritering av hvem som får den morsmelka vi har på lager. Melka gis til de minste og de sykeste.

– Vi vet ikke hvem som blir innlagt hos oss i morgen, og hvor mye melk de barna som kommer i de nærmeste ukene trenger. Vi ønsker å alltid være på forskudd, sier barnesykepleieren.

Trenger morsmelk-overskudd

Morsmelkbanken i Arendal forsyner for tidlig fødte barn fra hele Agder. Når det er for lite, kjøpes det inn fra sykehuset i Fredrikstad og Rikshospitalet. Men også der er det nå for få nybakte mødre som bidrar.

Derfor håper Lunden Jenssen nå at flere friske, ikke-røykende nye mødre henvender seg til nyfødtposten og tilbyr melka si.

– Vi håper at flere mødre som akkurat har født har litt morsmelk til overs. Her på Agder har vi syke nyfødte på begge sykehusene - og til mor kommer i gang med sin egen melk - trenger vi bankmelk.

– Kan ikke erstattes med pulver

Hvert år må morsmelkbanken i Arendal fylles med flere hundre liter livsnødvendig morsmelk for de aller minste, sykeste og svakeste som møter livet altfor tidlig.

– Morsmelk har en unik sammensetning som ikke vi får gjennom noen av de andre erstatningsmelkene. Det er helt klart nasjonalt sett på som det beste vi kan gi syke nyfødte, sier Lunden jenssen.