Hopp til innhold

Sykehusrapport avdekker mangler ved traumemottak

I en rapport fra Sørlandet sykehus kommer det frem at traumeteamene ved sykehusene har flere mangler. Lederen av komiteen som står for rapporten, overlege Per Kristian Hyldmo, sier de har ut året på å utbedre manglene.

Ambulanse

Det ble oppdaget flere mangler ved Sørlandet sykehus sine traumeavdelinger. Nå må det ryddes opp i, sier rapportkomiteens leder overlege Per Kristian Hyldmo.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Kravet er at teamledere i mottaksteamene skal ha fire års kirurgisk erfaring, slik er det ikke i dag, sier Hyldmo.

Per Kristian Hyldmo

Overlege Per Kristian Hyldmo sier at manglene ved Sørlandet sykehus må komme i orden for å bli godkjent av Helse Sør-Øst.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Han sier at sykehusene i Kristiansand og Arendal i stor grad bruker assistentleger som teamledere, som med få unntak ikke oppfyller kravene om kirurgisk erfaring.

Hyldmo er overlege ved luftambulansen i SSHF, og har ledet komiteen, som har vurdert hvordan sykehuset best kan håndtere de mest alvorlig skadde pasientene.

Mangler kurs og erfaring

– I tillegg til den kirurgiske erfaringen er det også et krav om at alle som jobber med traumepasienter skal ha et såkalt Advanced Trauma Life Support-kurs og nødkirurgikurs, sier Hyldmo.

Også dette mangler ved flere personellgrupper kommer det frem i rapporten.

– For å ta Kristiansand sykehus som eksempel, så har de 350 traumepasienter i året, altså nesten en om dagen. Da er det viktig at alle som tar i mot traumepasientene kan behandle de som kommer inn, sier Hyldmo.

– Alvorlige konsekvenser

Overlegen sier det kan få fatale konsekvenser om traumeteamene ikke har den kompetansen de trenger.

– Om det for eksempel skulle komme inn en pasient som blør i buken og det ikke finnes kompetanse i traumeteamet til å oppdage dette, vil pasienten kunne blø ut, sier Hyldmo.

Det er slike tilfeller som gjør at Helse Sør-Øst ifølge Hyldmo stiller uvanlig strenge krav til denne funksjonen ved sykehuset.

Utdrag fra rapporten:

  • «De viktigste manglene i forhold til Helse Sør-Østs sine krav er at dagens teamledere mangler fire års generell kirurgi»
  • «De mangler også en del mht. obligatoriske kurs (ATLS og nødkirurgi).»
  • «Manglende kurskrav gjelder flere personer.»

Må følge retningslinjer

Camilla Dunsæd

Styreleder i Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd sier at sykehuset skal diskutere funnene i komiteens rapport.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Styreleder i Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd, har ikke spesifikk kjennskap til alle mangler ved traumeteamene, men understreker viktigheten av å utbedre mangler.

– Hvis vi skal ha et traumemottak så må vi følge alle retningslinjer, så dette må vi følge opp, sier Dunsæd.

Hun sier at sykehuset skal gjennomgå komiteens rapport.

– Flekkefjord fungerer

– Jeg opplever at vi i Flekkefjord oppfyller alle krav til å kunne drive traumemottaket på en god måte, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Flekkefjord sykehus Thorstein Janvin.

Han sier at det klart kan finnes forbedringspotensial, men per dags dato er Flekkefjord sykehus godt nok rustet for å motta traumepasienter, i følge Janvin.

Overlege Hyldmo er enig i at Flekkefjord dekker kravet om fire års kirurgerfaring hos teamlederne, men i rapporten viser til mangler ved alle de tre sykehusene.

Rapporten konkluderer med at på tross av mangler, burde det fremdeles være tre sykehus på Sørlandet med tilhørende traumeteam.

Frist ut året

Hyldmo sier at de har visst om manglene i to år.

– Det har tidligere vært vanskelig å få ledelsen til å se viktigheten av disse kursene og kravene, men nå er innstillingen en helt annen, sier Hyldmo.

Han forklarer at ledelsen nå er innstilt på å få i orden kursene og erfaringen som trengs.

– Vi anbefaler i rapporten en frist til ut året på å ordne opp i manglene for å oppfylle kravene fra Helse Sør-Øst, sier han.

Han legger til at han har stor tro på at kravene er realistiske å oppnå.