NRK Meny
Normal

Mangler pedagoger i barnehagene

Fylkesmannen i Aust-Agder mener det fortsatt er for mange barnehager i fylket som ikke har mange nok pedagoger.

Barn i barnehage illustrasjon

Det er vanskelig å få på plass nok pedagoger i barnehagene i Aust-Agder.

Foto: colourbox.com

I fjor var det 49 barnehager som ikke hadde nok pedagogstillinger. Fylkesmannen følger nå opp denne situasjonen.

– Kommunene har jobbet godt

– Vi har hatt fokus på manglende antall pedagoger både i fjor og i år. Vi ser at kommunene har jobbet godt med det. Både fordi vi har hatt en gjennomgang av forståelsen av regelverket, men også lagt vekt på viktigheten av å ha tilstrekkelig antall pedagoger, sier Line Duesund Svendsen som er juridisk rådgiver hos fylkesmannen.

I 2012 registrerte fylkesmannen i Aust-Agder avvik fra minimumsbestemmelsene i 79 barnehager i fylket I fjor var tallet redusert til 49 barnehager. Duesund mener disse tallene viser at kommunene tar situasjonen på alvor.

– Vi ser at kommunene har jobbet godt med dette, og får på plass nok pedagoger. Tallene i år viser at det er langt færre som mangler pedagoger. Men fortsatt mangler det i mange barnehager, sier hun.

– Viktig rolle

Hun mener pedagoger er viktig for kvaliteten i barnehagene.

– De har en sentral og viktig stilling i barnehagene. Det er en stor og ansvarsfull jobb. Barnehagene er en pedagogisk virksomhet, så det er viktig at de har pedagoger med god kompetanse til å lede det pedagogiske arbeidet. De er med å sikre en god kvalitet på opplæringen, og at opplegget er til det beste for de barna som er i barnehagen, sier Svendsen.

Forstår at de ønsker fulle stillinger

Arendal er en av kommunene som nå arbeider for å sikre nok pedagoger i barnehagene, sier spesialrådgiver Gunn Alice Andersen i Arendal kommune.

– Vi håper snart på å få alt på plass. I hele 2013 jobbet vi på spreng for å få kontroll på dette. Og der hvor vi ikke klarte å dekke opp småstillinger har vi måtte ty til dispensasjoner. Det vi gjorde da det ble gitt dispensasjon var at barnehagene måtte ta ansvar for å få lyst ut stillinger for nytt barnehageår, sier hun.

Hun bekrefter at det er vanskelig å finne pedagoger til reduserte stillinger.

– Jeg forstår jo at de fleste pedagoger ønsker seg jo fulle stillinger. Det fører til at vi må ha andre på dispensasjon inntil barnegruppa og pedagog-normen samsvarer, sier Andersen.