Mangler pasienter med «riktige» smerter

Forskere ved Sørlandet sykehus sliter med å finne nok pasienter til ny, unik forskning. De mangler minst ti personer med riktig type smerter.

Christian Kersten

Overlege Christian Kersten ber leger og pårørende til pasienter med riktig nervesmerte om å melde fra til sykehuset.

Foto: NRK

Rundt fem prosent av den voksne befolkningen i den vestlige verden har kroniske og alvorlige nervesmerter. Ofte har man lite behandling å tilby slike pasienter og mange håper at man skal finne nye behandlingsmetoder.

Kreftleger ved Sørlandet sykehus oppdaget i 2013 at en type kreftmedisin også virker mot nervesmerter. Det hele ble omtalt som en sensasjon, som kan gi milliardinntekter.

Oppdagelsen ble gjort på en pasient som hadde store isjiassmerter fra en kreftsvulst som vokste inn i nervestrukturer i bekkenet. Dette førte til at de i oktober i fjor fikk godkjenning til å starte en studie for å undersøke om kreftmedisin virker mot nervesmerter.

Dag Persson har slitt med nervesmerter, men har blitt nesten smertefri etter å ha vært forsøkskanin på en type kreftmedisin.

Faller utenfor systemet

Legene ba da om inntil 20 pasienter som kunne delta i studien, men til nå har de kun fem personer som har den rette typen smerte, ifølge overlege Christian Kersten.

Pasientene må ha alvorlige, invalidiserende nervesmerter av typen komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), eller utstrålende smerter fra nerver i klem, for eksempel i ryggen. Smertene må ha vart i minst seks måneder, men ikke lenger enn 30 måneder.

– Hvor vanskelig er det å få tak i nok pasienter?

– Smertene må være så alvorlige at de har vært behandlet på sykehus, men at sykehuset ikke har funnet noen løsning. De blir overført til fastlege, som heller ikke har noe tilbud til dem. Ofte ender de opp med å være sykemeldte og ligger hjemme og faller utenfor systemet. Dermed blir de heller ikke henvist, sier Kersten.

Pasientene dette vil gjelde er ofte så dårlige at de ligger hjemme og ikke er under behandling, slik at de ikke får høre om studien.

Redd de skaper falske forhåpninger

Sykehuset har fått mange henvendelser fra fortvilte pasienter med nervesmerter, uten å ha noe å tilby dem.

– Vi vil ikke skape falske forventninger, for dessverre er ikke medikamentet tilgjengelig for alle. Men vi må ut i media for å finne de rette pasientene, for når man forsker kan man ikke sammenligne epler og pærer. Vi må være sikre på at de har en av disse to nervesmertene, sier Kersten.

De første to pasientene er allerede behandlet. En tredje behandles neste uke. Kersten håper nå at ti personer med riktig type lidelse melder seg, slik at studiet kan bli ferdig til sommeren.

Kersten ber nå leger som vet om passende pasienter, pårørende og folk med riktig type smerter om å ta kontakt med Senteret for kreftbehandling.