Mangler menn i barnehagen

Ingen av Kristiansand kommunes 30 barnehager har i dag mannlig styrer.

Barnehage

Beklager manglende satsing på menn i barnehagene.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Oppvekstdirektør AriId Rekve innrømmer at kommunen ikke har vært god nok, og legger seg flat for kritikken mot at ingen av Kristiansand kommunes 30 barnehager har i dag mannlig styrer.

Andelen menn øker ikke

Arild Rekve

Oppvekstdirektør Arild Rekve i Kristiansand innrømmer at kommunen ikke er flink nok til å ansette menn i barnehagene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mange av de private barnehagene, derimot, har mannlige ledere, påpeker daglig leder og styrer i Eplehagen barnehage i Vågsbygd, Arve Hansen. Tall fra 2006 til 2010 viser at andelen mannlige styrere i norske barnehager IKKE øker, men ligger stabilt på rundt 8 prosent.

Eplehagen barnehage i Kristiansand er en privatdrevet barnehage med mannlig styrer. Arve Hansen er en sjelden fugl i barnehagesektoren:

– Personlig synes jeg det er et tankekors at det er så stor forskjell på kommunale barnehager og det som kalles private barnehager, sier Hansen. – Jeg tror at det i bunn og grunn dreier seg om holdninger.

Ledes av kvinner

30 kommunale barnehagene ledes alle av kvinner. Hansen har bare 7-8 mannlige styrerkolleger i kristiansandsområdet. Når ansatte rykker opp i lederstolen finnes bare kvinner å velge blant.


PBL (Private barnehagers landsforbund) har 80 medlemsbarnehager i Aust-Agder
93 i Vest-Agder. Av disse er det fem mannlige styrere i Aust-Agder og 13 i Vest-Agder. Det gir 18 mannlige styrere av 173 i de to agderfylkene tilsammen, eller ca. 10 prosent.

Siste nytt fra NRK Sørlandet